♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Türkiye’de Hayvan Çalışmaları : İnsan, Hayvan ve Ötesi


Kolektif kitap’ın “Kolektif Düşünce” dizisinin onuncu kitabı “İnsan, Hayvan ve Ötesi : Türkiye’de Hayvan Çalışmaları” yaşamlar arasında hiyerarşi kurulmayan bir dünya özlemiyle raflarda yerini aldı.

Bu derleme Türkiye’de hayvan meselesi üzerine çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin özgün metinlerini bir araya getiriyor, her geçen gün derinleşen ekolojik kriz bağlamında daha da önem kazanan politik ekoloji ve hayvan çalışmaları külliyatına bir katkı sunuyor.

Yazarlar hayvan özgürlüğü, kırsal alanda ortakyaşam pratikleri, sokak köpekleri biyopolitikası, türler arası ilişkiler ve ölüm hiyerarşisi, hayvanların sinemada “kullanılması”, canlı hayvan deneyleri, kentsel esaret mekânları olarak hayvanat bahçeleri ve primatlar üzerinde yürütülen Covid-19 aşısı çalışmaları gibi hayvan meselesinin önemli ve güncel başlıklarını çoğul bir tartışma zemininde ele alırken insanmerkezci uygulama ve söylemleri sorguluyor, insanı her şeyin ölçüsü kabul eden bilimsel yaklaşımlara karşı çıkıyor ve farklı yaşam biçimleri oluşturmaya yönelik fikirlere değiniyorlar. 

Hayvan çalışmaları nasıl şekillenip zenginleşti?
Canlı hayvan deneyleri nasıl gerekçelendirildi ve deney karşıtı hareket nasıl büyüdü?
“Hayvanat bahçesi hayvanı” nedir?
İnsanlarla hayvanların dünyaları arasındaki gedikleri keşfetme pratikleri nerelerde aranmalı?
Yoldaş tür ilişkisi nasıl kurulur?
Şefkat etiği nedir, neden önemlidir?
İnsan toplumlarındaki mücadeleleri hayvan mücadelesinden ayrı sürdürmek mümkün mü?


KİTAPTAN ALINTILAR
“Hayvan meselesi sadece insanların hayvanlarla kurduğu ilişkiye değinmez; bununla bağlantılı olarak insan-hayvan ayrımını, dolayısıyla genel anlamda insan kavramını da sorunsallaştırır.”

“Hayvan meselesinin bir araştırma alanı olarak bu kadar yaygınlaşmasının ve iktidarla bağlantılı tartışılmasının belki de en önemli sebeplerinden biri hayvanlara yönelik şiddeti hedefine koyan aktivizmin yeni toplumsal hareketler içinde güçlü bir yer edinerek farklı coğrafyalara yayılması ve iktidar ilişkilerini sorgulayan bir güce dönüşmesidir.”

“Yaylada yol oluşur. Yürüdükçe, bitkileri tanıdıkça, ineklerle ve insanlarla tanıştıkça, gelincik yuvalarını fark ettikçe, taşlar ve su oluklarının nasıl şekillendiğini ve her birinin (taşların, ineklerin, gelinciklerin, farelerin, bitkilerin, insanların…) birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu gözlemledikçe, yaylada yollar da beliriverir.”

“[N]eoliberal döneme gelindiğinde sokak köpekleri, bir yüzyıl boyunca kendilerini öldüren kurumların koruması altına alınmış olur. Mülkiyet konusu olmayan ve müşterek alanlarda sosyal yaşamın bir parçası olarak yaşayagelen köpeklerin yaşamları, etraflarındaki tüm ilişkilerle birlikte, devlet tarafından idari düzenlemelerin ve politikaların konusu haline getirilir. Sokak köpeklerine yönelen kurumsal şiddet ortadan kalkmamış, dönüşmüştür.”

“Sistemin yıkıcılığının salgınlara, salgınların aşı çalışmalarına, aşı çalışmalarının ise primatların laboratuvarlarda ‘kullanılmasına’ sebep olduğu öldürücü bir döngü kuruluyor. Hatta bu döngü, canlı türlerinden birinin (insanın) yaşatma ve öldürme hakkına, dolayısıyla bir ölüm hiyerarşisine dayanıyor. Yaşam kimi insanlar ve mekanizmalar tarafından bazı canlılara bir lütuf olarak sunuluyor.”

İnsan, Hayvan ve Ötesi : Türkiye’de Hayvan Çalışmaları
Derleyenler: Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari, Ali Bilgin
Katkıda Bulunanlar: Ezgi Burgan, Kiraz Özdoğan, Ali Bilgin, Özlem Güçlü, Rumeysa Çavuş, Cansu Özge Özmen, Aslıhan Niksarlı, Güray Tezcan
1. Baskı, Eylül 2021
234 sayfa
38 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template