♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Metin Bobaroğlu’ndan Mitoloji, felsefe ve tasavvufla Hermes’ten İslam geleneğine eşsiz bir klasik: Simgesel Düşünme


Metin Bobaroğlu’nun yazdığı Simgesel Düşünme gözden geçirilmiş 3. baskısıyla Destek Yayınları’ndan çıktı.

Simgeler ve semboller binlerce yıldır insanlığın macerasına eşlik etmiş, tüm kültürlerde farklı şekillerde kullanılmıştır. Kavramsal düşünme, “öğrenme”ye ve “belirleme”ye yardım ederken, simgesel düşünme “yorumlama”ya olanak tanır. Yorum çokluğu, bir ilkeye bağlı olmak koşuluyla, evrensele açılmanın yoludur. Simge, duyusal olanın içerisinde olmasına karşın, insanı duyusallığın tutsaklığından kurtarır; verili gerçeği aşma ve dönüştürme yönünde işlev görür. Başka bir deyişle, simge “özne yapıcı” niteliktedir; özneleşme sürecini besler.

“Düşünmek bir soyutlama, bir simgeleştirme işlevidir. İnsan ‘simgeleştirme’ yeti ve becerisi ile diğer varlıklardan ayrılır; bu ayrım nitel bir ayrımdır. İnsan, bu niteliğinden dolayı, başka bir varlığa indirgenemez bir biçimde özgül bir varoluştadır; bütün anlam ve ilişki dünyasını simgeler aracılığıyla kurar.”

Peki, bugünün modern dünyasında simgeler ve simgesel düşünme bize hangi olanakları sunar? Simgelerin dilini çözmek evrenin, doğanın ve insanın gizemli iç dünyasına yapılacak yolculukta bize hangi kapıları açar? Dahası simgesel düşünme bizi nasıl hayatımızın öznesi kılar?

Düşünür Metin Bobaroğlu, Simgesel Düşünme adlı kitabında bizleri alışılmadık bir düşünce biçimiyle tanıştırıyor. Mitoloji, felsefe ve tasavvufla dokuduğu bu zengin kitapta Hermes’ten İslam geleneğine dek geniş bir zamanda izini sürdüğü tarihsel süreç, pek çok kadim coğrafyaya uğrayarak nihayetinde Anadolu’nun derinliklerine iniyor. Simgesel Düşünme kendini keşfetmek isteyen herkes için eşsiz bir klasik.

Arka Kapak Yazısı:
SİMGE, DUYULARLA ALGILANAMAYANI DUYULARIN ÖNÜNE GETİREN BİR AYNADIR.
“Simgesel düşünme, gerçekliğe aşkın bir düşünme biçimidir ve var olan gerçekliğin ötesinde, ideal olanın aranışına olanak sağlar. İdeal olan, kavramlarla sınırlandırılırken, simge bu sınırları aşmaya yönelik yeni olanaklar sunar. Simge bir göbek bağıdır; anlamaya değil anlayışı geliştirmeye yönelik işlev görür, bilmekten çok keşif ve buluş süreçlerine hizmet eder. Her bilinç simgeyle ilişkisinde bir anlam arayıcısıdır.”

Metin Bobaroğlu, on beş yılı aşkın zamana yayılan yazıları ve konuşmalarından derlenen SİMGESEL DÜŞÜNME’de, simgelere, kişinin kültürel yapısı, yaşam deneyimi, bilgi birikimi, algılama düzeyi ve tinsel eğilimleri ölçüsünde bir anlam yüklendiğine vurgu yaparak simgesel dilin tarih içinde gittikçe gelişen ve derinleşen bir geleneğin bereketi olarak da tanımlanabileceğini söylüyor.

Simgenin bilinçle olduğu kadar bilinçdışıyla, rüyalarla ve mitlerle de ilgili olduğuna dikkat çeken Bobaroğlu, onun kadim bilgelik içerisinde ritüel ve mabet kavramlarıyla zorunlu ilişkisini kurarak okuru alışılagelmişin dışında bir düşünme yolculuğuna çıkarıyor.

Simgesel Düşünme / Metin Bobaroğlu
Eser Alt Başlığı: Gerçekliğe Aşkın Bir Düşünme Biçimi
Yayınevi: Destek Yayınları
Türü: Mitoloji-Tasavvuf
Sayfa Sayısı: 208
Etiket Fiyatı: 78 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template