♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'nden Yeni Bir Kitap: İmparatorluğun Bedeli

19. yüzyılın başında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı mali krizin temel nedeni, taşrada toplanan vergilerin önemli bir bölümünün aracıların elinde kalmasıydı. Reform adımlarıyla artırılan vergi geliri sayesinde İmparatorluk Birinci Dünya Savaşı’na kadar ayakta tutuldu. Bu nedenle, 19. yüzyılda Osmanlı merkezî yönetiminin vergi gelirlerini nasıl artırabildiği sorusu önem taşıyor.

Çalışmasında bu soruya yanıt arayan Nadir Özbek, reformların ve mali merkezileşme sürecinin merkezî hazineye giren vergi gelirlerini nasıl artırdığını gösterirken, bu sürecin toplumsal ve siyasal bedelinin de bir hayli ağır olduğunu gözler önüne seriyor. Halk üzerindeki baskının artmasının siyasi rejimin meşruiyetini sorgulattığını, vergi rejiminin eşitlik ve adaletten uzak olmasının İmparatorluğun birçok bölgesindeki milliyetçi hareketlere ivme kazandığını vurgulayan çalışma, önce Rumeli’de, sonra Doğu Anadolu’da patlak veren Sırp, Yunan, Bulgar ve Ermeni sorunlarının ardında vergi meselesinin de olduğunu ortaya koyuyor. 

19. yüzyıl Osmanlı toplumunda bölüşüm ilişkileri, vergi adaleti, siyasal ve toplumsal meşruiyet, vergi tahsil kurumu ve pratikleri, iltizam sisteminin dönüşümü, vergi tahsilatının askerî niteliği, baskı ve şiddet boyutu gibi konuları ele alan İmparatorluğun Bedeli, modernleşme olarak tanımlanan reformların, Osmanlı toplumunu oluşturan halklara nasıl bir bedel ödettiğini, gündelik hayatın somutluğu içinde inceliyor.

“Osmanlı’nın son döneminin can alıcı konularından birini büyük ustalıkla ele alan Özbek’in çalışması hem tarih meraklıları hem de profesyonel tarihçiler için önemli ve okunması gereken bir eser.”
 – Şevket Pamuk 

Prof. Nadir Özbek, Lisans eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Binghamton University’nden (SUNY) Osmanlı tarihi alanında doktora derecesi aldı. 2001 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi. Yayımlanmış başlıca eserleri: Cumhuriyet Türkiyesi'nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar, İstanbul: Tarih Vakfı, Emeklilik Gözetim Merkezi, 2006; Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşruiyet (1876-1914), İletişim Yayınları, 2002.

Eser Adı: İmparatorluğun Bedeli
Eser Alt Başlığı: Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908)
Yazan: Nadir Özbek
Yayınevi : Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Türü : İktisat
Basım Tarihi: Ekim 2015 
Basım Bilgisi: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 308
Etiket Fiyatı: 37 TL
Çıkış tarihi : 12 Kasım 2015


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template