♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Tekin Yayınevinden Nisan Yenileri

Ataol Behramoğlu’nun 50. Sanat yılını önce özel kitap “Yarım Yüzyıldan Şiirler” ile, doğum gününde de özel etkinlikle kutlayan Tekin Yayınevi Nisan ayını da üç kitapla karşılıyor. İki usta şair kardeşin mektuplaşmaları “Yeniden Yaratılmanın Coşkusuyla”, Marksist Öğreti Dizisi’nin ilk kitabı Sibel Özbudun imzalı “Marksizm ve Kadın” ile Hukuk Poetikası dizisinin dördüncü kitabı Tolga Şirin imzalı “Çevre İnsan Devlet” bu ayın kitapları. 

Yeniden Yaratılmanın Coşkusuyla / Ataol Behramoğlu - Nihat Behram
Ataol Behramoğlu-Nihat Behram. İki kardeş. 1960’lı yılların, 68 kuşağının edebiyat alanında iki efsane ismi, iki seçkin şairi.

“Bir Gün Mutlaka” inancında somutlaşan umut, cesaret ve kararlılık, Ataol Behramoğlu’nun 1965’te “Papirüs”dergisinde yayımlanan, 1970’te aynı adla kitaplaşan şiiriyle, o günlerden bu günlere ışık taşımayı sürdürüyor.

Nihat Behram’ın 1976’da yayımlanışından günümüze yüze yakın basım yapan ve her kuşaktan milyonlarca okura ulaşan “Darağacında Üç Fidan”ı Deniz Gezmiş’lerin sönümsüz meşalesiyle cellatların yüreğine korku salmaya, bugünümüzü ve geleceklerimizi aydınlatmaya devam ediyor.

Bugün biri yetmişinci yaşını geride bırakan, öteki yetmişinci yaşına yaklaşan ağabey ve kardeş, nice karanlıklardan, zindanlardan, işkencelerden, sürgünlerden kopup gelmiş mektuplarıyla; yine delikanlılık yıllarının bükülmez inancı, devrimci ateşi; ülkeye, emeğe, insana  “artar eksilmez”  sevgileriyle, tıpkı “Halkın Dostları”, “Militan” yıllarındaki gibi, omuz omuza, yürek yüreğe, okur karşısındalar…

Ataol Behramoğlu ve Nihat Behram’ın 1967-1983 yılları arasında birbirlerine yazdıkları mektuplardan günümüze kadar korunmayı başaran toplam 120 mektubu, Ataol’la Nihat arasındaki kardeşin, Namık Kemal Behramoğlu’nun oğlu, yeni kuşağın başarılı şair ve deneme yazarı Onur Behramoğlu yayıma hazırladı.

“Yeniden Yaratılmanın Coşkusuyla”,  60 yıllar gençliğinin delikanlı yürek atışlarını günümüz gençliğine ulaştırıyor.
Alt Eser Adı: Mektuplar (1967-1983)
Yayına Hazırlayan: Onur Behramoğlu
Nisan 2015, 1.Basım 
Sayfa Sayısı: 368
Etiket Fiyatı: 27 TL


Marksizm ve Kadın / Sibel Özbudun
"Neoliberal kapitalizmin devreye girer girmez, “devleti küçültmek” söylemiyle devreye soktuğu “kamusal desteklerin (ya da sosyal devletin) tasfiyesi”, onun üretim ile yeniden üretim alanları arasındaki bağlantılılığın bilincinde olduğunu göstermektedir.

Bu durum, kadınları konu alan Marksist çalışmaların, onların salt ucuz, ağır sömürü koşulları altındaki “üreticiler” konumuyla değil, aynı zamanda “yeniden üreticiler” olarak ele alması gerektiğini göstermektedir: yani “domestik alan” içerisindeki konumlarıyla. Bir başka deyişle aile, üreme, cinsellik, analık, ev kadınlığı, aşk, ev hizmetlisi… vb. konularının onların işçiler olarak konumlarıyla birlikte sorunsallaştırılması gerektiğini gündeme getirmektedir.

Marx ile Engels’in çalışmalarında bu konulara pek fazla değinilmediği bilinir. Ancak izleyen kuşakların Marksistleri Marx’ın yaklaşımını “yeniden üretim” konusunda uygulama konusunda çabalara girişmişlerdir: insanın aklına devrim sonrası Bolşevik kadınların, kadın özgürlüğü konusundaki yazı ve pratikleri geliyor.

Kanımca onların yolunu izlemek, en iyisi… Bu aynı zamanda “toplumsal cinsiyet”in salt kültürel (ya da “biyopsişik”) bir düzlemde tanımlanamayacağını, en doğrusunun ekonomi politik ile kültürü, ya da denklemi farklı bir düzlemde kurmak gerekirse, üretim ile yeniden üretimi birlikte ele almak olduğunu, yani hem ekonomizmden, hem de kültüralizmden saplanmadan ikisini bağdaştıran bir Marksist yaklaşımın benimsenmesi gerektiği anlatır bize…

Bu kitap, böylesi bir yaklaşıma “girizgâh”ya da “kenar notları” olmayı hedefliyor… "
Alt Eser Adı: Emek, Aşk, Aile
Kitabın Türü: Politik Kuram
Dizi/Seri Alanı No: Marksist Öğreti Dizisi 1
Nisan 2015, 1.Basım 
Sayfa Sayısı: 224
Etiket Fiyatı: 20 TL


Çevre İnsan Devlet / Tolga Şirin
"(...) kamu gücü, insanların özerk alanlarına tecavüz edemez (bk. özel yaşamın dokunulmazlığı.) Bu korunak, kişilerin mutfağı (ne yiyip ne içeceği) oturma odası (hangi diziyi izleyeceği), soyunma odası (ne giyeceği), yatak odası (kaç çocuk yapacağı veya kürtaj yapıp yapmayacağı) gibi kişisel özerk alanlar için geçerli olmakla beraber , sosyal açıdan çevresel yaşam alanları için de geçerlidir. Demokratik toplumda kişisel özerk alanın ve çevresel yaşam alanının üzerindeki tasarruflarda söz ve karar alma yetkisi, öncelikle bu alanın öznelerine aittir (...)"
Alt Başlık: Anayasa Üzerine Güncel Denemeler
Kitabın Türü: Akademik Yayınlar
Dizi/Seri Alanı No: Hukuk Poetikası 4
Nisan 2015, 1.Basım 
Sayfa Sayısı: 256
Etiket Fiyatı: 20 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template