♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Sel Yayıncılık’tan Mart Yenileri


Sel Yayıncılık Mart ayını dört kitapla karşıladı. “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart'ı kadın yazarların kitaplarıyla karşılıyoruz!” dediler. Farklı feminizmlerin ve kadın mücadelesinin çok yönlü, çok katmanlı boyutlarını güncel bir biçimde ele alan değerli bir kaynak “Feminist Düşünce”; Afro-Amerikan edebiyatının güçlü kalemi Toni Morrison'un özgürlük mefhumunu "aidiyet" ile ilişkilendirerek yorumladığı ve ilk kez Türkçeye çevrilen “Yuva”; Derya Sönmez'den kökleri derinlerde yatan ve asla dillendirilemeyen kırgınlıklardan beslenseler de kendi yarattıkları cehennemlerden kaçmaya çalışan kadınların hikâyesi “Sırça Kanatlar” ve Colette'den cüretkâr ve ihtiraslı bir aşkın kıskacında ehlileştirilemez güdüleriyle bilinmeyene yol alma cesareti gösterebilenlerin yaban ve netameli kurmacası “Dişi Kedi” raflarda... Özellikle ilk kez çevrilen “Yuva”nın ıskalanmamasını öneririz.

Feminist Düşünce: Kapsamlı Bir Giriş * Rosemarie Tong, Tina Fernandes Botts
Eğitim ve oy hakkı gibi temel kazanımlardan emek sorunu, kürtaj hakkı, eşit işe eşit ücret mücadelesine evrilen feminist hareket ve düşünce, yalnızca beyaz ve heteroseksüel kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle maruz kaldıkları dezavantajlara başkaldırmanın sınırlarını özellikle kölelik ve sömürgecilik karşıtı hareketlerin de etkisiyle aşarak bugün artık çok farklı düzeylerde tartışılmaktadır. Ancak bu çoğullaşma doğal olarak çeşitli soruları da beraberinde getirmektedir; örneğin farklı coğrafyalardan ve kültürlerden feminist hareketlerin pornografi ve seks işçiliği karşısındaki duruşu nedir? Feminist mücadele iktidar ilişkilerinin mi, biyolojik gerçekliğin mi, ataerkinin mi, kendini kadın olarak tanımlayan herkesin mi, yoksa yüzyıllardır süren kadın hakları savaşında bedenini, ruhunu ve dehasını ortaya koyan tüm insanların mı eseridir?

Rosemarie Tong ve Tina Fernandes Botts Feminist Düşünce'nin genişletilmiş ve güncellenmiş bu yeni edisyonunda liberal feminizmden radikal feminizme, Marksist ve sosyalist feminizmlerden bakım/özen-odaklı feminizme, psikanalitik feminizmden ekofeminizme, üçüncü dalgaya ve queer feminizmlere uzanan kadın mücadelesinin çok yönlü, çok katmanlı boyutlarını çapraz sorguya ve eleştiriye tabi tutuyor. Feminist mücadelenin kazanımlarından yükselmeye çalıştıkça "cam tavan"a çarpan kadınlara, ev içi emeğin değeri tartışmasına, kadın ve doğa arasındaki ontolojik bağlara, annelik etiğine, kesişimselliğe uzanan feminist külliyatı, mücadele tüm şiddetiyle sürerken kayda geçiriyor.

Suyun çatlağını bulduğu gibi, eril tahakkümün fay hatlarına sızan; gücünü, söylemini ve kararlılığını evden, sokaktan, fabrika ve üniversitelerden yükselen seslerden almayı sürdüren feminist düşünceye dair güncel bir kaynak...
Özgün Adı: Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, 5th Edition * Çeviren: Beyza Sumer Aydaş * Kadın Kitaplığı, Kuram * 487 Sayfa * 60,00 TL

Yuva * Toni Morrison
Özgürleşmek için yuvadan uçmak gerekirdi, özgür olmak içinse oraya dönebilme cesareti.

Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden, Nobel ve Pulitzer ödüllü Toni Morrison kölelik ve özgürlük mefhumlarını bu kez "aidiyet" ile ilişkilendirerek yorumluyor: İnsana yuva olan topraklar gün gelir bir hapishaneye dönüşürse, bu kuşatılmışlıktan kurtulmak adına her yol bir başka esarete sürüklenmek pahasına cazip görünebilir; kanlı bir savaşa girmek bile.

Zincirlerinden kurtulabilmek uğruna büyüdüğü toprakları terk edip Kore Savaşı'na katılan bir gencin, döneminin "Odisseus"unun köklerine dönüşünün hikâyesi Yuva, ilk kez Türkçede...
Özgün Adı: Home * Çeviren: Püren Özgören * Dünya Edebiyatı, Roman * 127 Sayfa * 24,00 TL

Dişi Kedi * Colette
Fransız edebiyatının sansasyonel kalemi Colette, uçarı, ele avuca sığmaz bir kadın ve mağrur bir dişi kediyi asalet, kıskançlık, gurur ve cesaretle yoğrulmuş bir aşk karmaşasının tam kalbine yerleştiriyor; tırnaklar bir bıçak gibi bilenip keskinleşiyor, tatlı tatlı bakan gözleri yabanıl, ürkütücü bir karanlık kaplıyor.

Dişi Kedi cüretkâr, uğrunda kan bile dökebilecek kadar ihtiraslı bir aşkın kıskacında ehlileştirilemez güdüleriyle bilinmeyene doğru yol alma cesareti gösterebilen yabani dişilere has, netameli bir kurmaca...
Özgün Adı: La Chatte * Çeviren: İnci Kaplan Gül * Dünya Edebiyatı, Roman * 111 Sayfa * 20,00 TL

Sırça Kanatlar * Derya Sönmez
Kardeşler, sevgililer, arkadaşlar arasında kökleri derine giden ve asla dillendirilemeyen kırgınlıklardan, acılardan beslenen yalnızlık öyküleri bunlar. Kocasının beğeneceği bir yahni pişirmenin peşinde hayatını harcayan kadınlar, yıllarca beraber yaşadıkları halde birbirine yabancı çiftler, uçurumun kıyısında süren ilişkiler, cinayet ve intihar arzusuyla gölgelenmiş hayatlar, ölüme doğru koşulan bir ömrün anlamını sorguluyor.

Derya Sönmez ilk öykü kitabı Sırça Kanatlar'da narin kanatlarıyla kendi yarattıkları cehennemlerden kaçmaya çalışan karakterlerin hikâyelerini anlatıyor.
Edebiyat * Öykü * 95 Sayfa * 18,00 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template