♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Sel Yayıncılık’tan Ocak Yenileri

Sel Yayıncılık Ocak ayını altı kitapla karşılıyor. J. G. Ballard imzalı “Kadınların Şefkati” ve Máirtín Ó Cadhain’in kafkaesk romanı “Anahtar” ayın yeni romanları olurken “Kaos'un Kutsal Kitabı”yla tanıdığımız Albert Caraco’nun paradokslardan ibaret otobiyografik metni “Post-Mortem” de ayın dikkat çeken kitaplarından. Nicedir baskısı olmayan kitap nihayet yeni kapağıyla Sel’den okurlarla buluşuyor. Yeri gelmişken yirminci yüzyılın son peygamberi Caraco’nun iki kitabını da yeniden ve ısrarla tavsiye edeyim. Yoğun metinleriyle sert ve karanlıktır Caraco, rahatsız eder, provoke eder ama kafa açan dinamit kalıbıdır elinizdekiler. Terry Eagleton’ın “Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru”su DüşünSel, François Walter’ın “Kış: Bir Mevsimin Kültürel Tarihi” Kültürel Tarih Kitaplığı dizisinin yeni kitapları olurken Hamit Erdem’in “Emek Tarihi Yazıları” da toplumsal hafızaya katkıda bulunmak üzere raflarda… 


Kadınların Şefkati * J. G. Ballard
J. G. Ballard, Kadınların Şefkati'nde, kültleşen kurgularının şahsi travmalarıyla nasıl kol kola ilerlediğini ve ölümü Amerikanlaştırma, şimdideki geleceğe ulaşma takıntısının girdabına nasıl sürüklendiğini anlatıyor.

Yaşamından kesitleri soyutlaştırıp ustaca yeniden kurgulayan Ballard, yazar kimliği ile şahsi geçmişini sosyo-kültürel perspektif süzgecinden geçirerek okura tekrar sunuyor. Geçirdiği travmaların kanattığı yaraları yolunun kesiştiği kadınların iyileştirici gücüyle sararken her bir anı, belleğindeki çatlakları Çarpışma, Gökdelen, Beton Ada, Vahşet Sergisi gibi sarsıcı eserleri aracılığıyla sağalttığı süreçlere açılıyor.

Savaşın insan psikolojisinde yarattığı tahribatın bir dehanın elinde nasıl bir cevher damarına dönüştüğünü, içinde barınan şiddeti kalemiyle bileyen Ballard'dan okumak isteyenlere.
Özgün Adı: The Kindness of Women * Çeviren: Çağdaş Acar * Dünya Edebiyatı * Roman * 363 Sayfa * 32,00 TL


Anahtar * Máirtín Ó Cadhain
Dosyalar, yönetmelikler, evraklar, savaşa hazır kararnameler, kutsal andıçlar... Bürokrasinin aşılmaz duvarları, kırık bir anahtar ve sağlam bir kapı...

Çağdaş İrlanda edebiyatının en güçlü kalemlerinden Máirtín Ó Cadhain, kıdemli yöneticilerin, politikacıların ve din adamlarının kilit vurduğu kapılar ardında sıkışıp kalan bir adamın trajik hikâyesini anlatır Anahtar'da.

Okuru Kafkaesk bir girdabın içine sürükleyen bu ihtişamlı novella, envai çeşit dosya ve evraktan kardığı harçla üzerimize karanlık ve tekinsiz duvarlar örüyor. İsimlerin önemini yitirdiği yama tutmayan bu sistemde, yükselen her ses evrak hışırtıları arasında boğuluyor.

Kapıyı menteşelerinden sarsıp kırma zamanı ise geldi de geçiyor...
Özgün Adı: An Eochair * Çeviren: Berrak Göçer * Dünya Edebiyatı * Roman * 76 Sayfa * 16,00 TL


Post-Mortem * Albert Caraco
Sevilen ve nefret edilen annenin insan varlığına nüfuz eden tensel ve tinsel köklerini, ölümün ardında bıraktığı muğlak duyguları, mesafeli ve ihtiyatlı ama şiirsellikten nasibini almış bir üslupla resmeden bir ağıt.

Caraco'nun felsefesini, güçlü üslubunu, berrak ama karanlık, nihilist ve kötümser tarzını somutlayan aforizmalar toplamı Post-Mortem yıkıcı bir zekânın, doğuran ve hadım eden bu Ezeli Anne figürüne yönelik son derece yalın ve aynı ölçüde incelikli, "alengirli", daima muhteşem, daima katlanılmaz paradokslardan ibaret otobiyografik metni.

"Hayal kırıklığına uğramış hümanist"in, "insanlık soykırımının tellalı"nın gözünden Muhterem Valide'ye yazılmış bu karalama, Caraco'nun soğuk nesnelliğiyle gizlemeye çalışsa da bütün ketlenmelerinin ve yaratısının belki de temellerinde bulunan ve kökleri İstanbul'a uzanan bir kırılganlığın, acının en lirik ifadelerindendir.

Caraco bizi boşlukları, kâğıdın, yaşamın boşluklarını doldurmaya ya da bu boşluklara bakabilme cesareti göstermeye davet ediyor...
Özgün Adı: Post-Mortem * Çeviren: Işık Ergüden * Dünya Edebiyatı * Deneme * 117 Sayfa * 18,00 TL


Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru * Terry Eagleton
Terry Eagleton, bu çalışmasında Walter Benjamin'in eserlerini, devrimci bir eleştirinin imkân, sınır ve sorunlarını açığa çıkarmak üzere ele alıyor. Önce devrimci eleştirinin karşı karşıya olduğu kilit sorunları aydınlatmak adına Benjamin'in eleştiriye dair ortaya koyduğu temel meseleleri görünür kılıyor; ardından da hem yazım süreci hem de nihai ürün bakımından sosyalist kültür teorisi ile kültürel pratik arasındaki ilişkileri ve bunların devrimci siyasetle ilintisini araştırıyor.

Walter Benjamin ya da Bir Devrimci Eleştiriye Doğru, bir burjuva aydını olarak yetişmiş olmasına karşın kendisini tarihsel eleştirinin devrimci dönüşüm gücüne adayan Benjamin'in geliştirdiği kavramlara, fikirlere ve eserlerine dair özgül tartışmalara da bir müdahale amacı taşıyor.

Her dönem okurunu şaşırtmış ve heyecanlandırmış Benjamin'e, edebiyat eleştirisinde altına bakılmadık taş bırakmayan Eagleton'ın tuttuğu ışık yepyeni ufuklar açıyor.
Özgün Adı: Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism * Çeviren: Ferit Burak Aydar * DüşünSel * İnceleme * 231 Sayfa *  24,00 TL


Kış: Bir Mevsimin Kültürel Tarihi * François Walter
Günümüzde neredeyse herkes hava durumunu yakından takip ediyor, öyle ki meteoroloji uygulamaları en çok indirilenler arasında ön sıralarda yer tutuyor. Kış mevsimi antik çağdan bu yana farklı coğrafyalar ve kültürlerde aynı "soğukluk"ta ama değişik anlamlarla yaşanmış; mitolojiden edebiyata, resimden dini ritüellere, kış sporlarından doğal afetlere dek uzanan bambaşka alanlar ve pratiklerle insanlığın ortak belleğinde kültürel bir yer edinmiştir. Elinizdeki eser bütün bu anlamları ele alarak, basit bir doğa olayı olarak gördüğümüz bir değişimin insan ve toplum üzerindeki etkisini inceliyor. Kışın, kendisine dair bütün olumsuz çağrışımlarımızdan ve zihnimizi dolduran klişelerden çok daha fazla zenginlik ve çeşitlilik barındırdığını öne sürüyor.

Kış: Bir Mevsimin Kültürel Tarihi, XVI. yüzyıldan bugüne, kapsamlı bir çevresel, sanatsal, kültürel tarih çalışması.
Özgün Adı: Histoire D'une Saison * Nihan Özyıldırım * Kültürel Tarih Kitaplığı * Sosyoloji * 347 Sayfa *  36,00 TL


Emek Tarihi Yazıları *  Hamit Erdem
Türkiye'de sosyalizmin ve sol mücadelenin tarihi aynı zamanda düşünsel ve örgütsel yasakların da tarihidir. Mücadele ve örgütlenmelerin yolu; kimi zaman ölümler, yasaklar, sürgünler kimi zaman da on yıllar boyunca süren gizliliğe mahkûmiyetle kesilmiştir. Bu sistematik ve yoğun baskı komünist ve devrimci hareketin ileriye dönük aktarım zincirini defalarca koparmıştır.

Modern anlamda Osmanlı'nın son dönemlerine dek uzanan sol ve emek tarihinin önemli kilometre taşlarını, dönemeçlerini, olaylarını ve insanlarını belgeler ışığında ele alan Emek Tarihi Yazıları, sosyalist ve komünist hareketin yaşadığı deneyimleri yalnızca bir nostalji ve anma etkinliğinin ötesinde; teori ve eylem alanlarındaki kazanım, hata ve eksikleriyle anlamaya çalışarak bundan sonraki mücadele pratiklerinde bu zengin tarihten yararlanılmasını sağlamak amacıyla derlendi.

Toplumsal hafızaya katkıda bulunmak ve sınıf mücadelesinin tarihsel dinamiklerini hatırlatmak amacıyla açılmış bir pencere...
Araştırma / İnceleme * Tarih * 356 Sayfa * 30,00 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template