♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

“İthaki Kurgudışı”ndan edebiyat ve müzik meraklılarına arşivlik iki kitap

İthaki Yayınları’nın “kurgudışı kitapları” bu hafta hem edebiyatseverlerin hem de müzikseverlerin ilgisine mazhar oluyor: Oğuz Cebeci’nin “Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & Kitsch” ve Güneş Ayas’ın “Müzik Sosyolojisi” kitapları bu hafta raflarda…

Pası bültene atmadan önce Güneş Ayas’ın daha önce Doğu Batı Yayınları’ndan çıkan kitabı “Müzik Sosyolojisi”ni her müziksevere ısrarla önereyim. Bizde hayli kısır olan müzik kitaplığının önemli eserlerinden biri olduğunu özellikle hatırlatayım. 

Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & “Kitsch”
Edebiyat eleştirisinin olduğu kadar olağan okuma faaliyetinin de “netameli” ama temel tartışma konularından biri edebi zevktir. Hangi eseri niçin beğendiğini kendisine ya da bir başkasına açıklama ihtiyacı hisseden herkesin karşılaştığı bu sorunun sık sık “kalem savaşları”na yol açtığına da tanık oluyoruz. Bu nedenle, edebiyat yapıtının yaratılması, alımlanması ve eleştirilmesi sürecinin her safhasında canlılığını koruyan gerilimin arkasında yatan tarihsel, toplumsal ve estetik olguları anlayabilmek, beğeni ölçütlerimizi değerlendirebilmemiz için büyük önem taşıyor.

Daha önce “Psikanalitik Edebiyat Kuramı”, “Komik Edebi Türler”, “Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri”yle Türkçe edebiyat kuramı ve eleştiri literatürüne önemli katkılar yapan Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Oğuz Cebeci, “Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & Kitsch” adlı çalışmasında bu defa edebiyatın “ne” olduğu, edebi zevkin tanımlanıp tanımlanamayacağı, bu bağlamda edebiyat kanonu ve okulun rolü, yani müfredat, eleştirmenin yeri gibi meselelerin yanı sıra, “yüksek” edebiyat, “hafif” edebiyat ve “kitsch” konularını, geniş bir literatürü dikkate alarak zengin ve renkli örnekler eşliğinde tartışıyor ve “saha çalışması” niteliğindeki gözlemlerini, deneyimlerini de okurlarla paylaşıyor.
Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & “Kitsch” / Oğuz Cebeci
İthaki Yayınları, Kurgudışı
448 Sayfa
40 TL


Müzik Sosyolojisi
Geçtiğimiz yıl yayımlanan “Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacındaki Musiki” başlıklı kitabıyla Osmanlı’dan günümüze Türk müziği tartışmalarını daha geniş bir perspektifle değerlendiren, Etnomüzikoloji Derneği’nin kurucu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Güneş Ayas, bu defa “Müzik Sosyolojisi” adlı kitabıyla okurlarının karşısında. Alanındaki boşluğu dolduracağı gibi müzikseverler tarafından da ilgiyle karşılanacak olan kitap, müzik sosyolojisine yön veren temel kuram ve yaklaşımları ayrıntılarıyla ele alırken, güncel eğilimleri de takip ederek konuyla ilgili Türkçe literatürü eleştirel bir değerlendirmeye tâbi tutuyor.

Bir müziğin bir başka müzikle, eserin icracıyla, icracının dinleyiciyle, dinleyicinin çevresiyle ilişkisi nedir? Müzikal beğeni ve müzikte anlam nasıl ortaya çıkar? Bu ve benzeri sorular söz konusu olduğu zaman, müzik sosyolojisi bülbülü eti için öldürme riskini göze alan bir disiplin. Ancak nelerin hazmedilip hazmedilemeyeceğini gösteren bir reçete olarak değerlendirilmesi de mümkün.

“Sanatla sosyoloji arasında çoğu zaman mesafeli ve gergin bir ilişki gözlemlenebilir. Sanatseverler sosyologların sorgulayan, temellendirmeye çalışan ve sanat gibi ‘yüce’ bir faaliyeti ‘gökyüzünden yeryüzüne’ indiren eşitleyici yaklaşımından rahatsız olurlar. Bir an olsun dünya işlerinden kopup muhteşem bir müziğe kendini bırakmak varken, bu müziğin toplumsal bağlamı üzerine kafa yormaya ne lüzum vardır? Birçok müzisyenin, müzik tutkununun ve müzikoloğun gözünde müzik sosyolojisi ilginç, kimi zaman zekice gözlemler içeren ama özünde rahatsız edici bir şeydir. Müziğin daha iyi anlaşılmasına ve hissedilmesine hizmet etmediği gibi, müzik icra etme ve dinlemenin ‘irrasyonel’ alanında dolayımsız bir şekilde yaşanan hazzı da mahveder. Meseleye böyle bakanlar için müzik sosyolojisi, adeta sanata karşı saygısızlıkla eşanlamlıdır…”

Konu başlıkları:
Kutsal Sanat Miti ve Müzik Sosyolojisi
Müzik ve Toplum İlişkisi: İndirgemeci Olmayan Bir Yaklaşım
Müzikte Anlam: Sosyolojik Bir Perspektif
Etnosentrizm, Oryantalist Söylemler ve Müzik
Max Weber ve Müzik Sosyolojisinin Doğuşu
“Yanlış ve “Doğru” Müzik: Adorno ve Müzik Sosyolojisi
Müzik Beğenisi ve Beğeni Hiyerarşileri
Popüler Müzik ve Sosyoloji
Birlikte Yapılan Bir İş Olarak Müzik
Müzik Gelenekleri: Süreklilik ve Değişim
Türkiye’de Müzik Sosyolojisi.

Müzik Sosyolojisi / Güneş Ayas
İthaki Yayınları, Kurgudışı
352 Sayfa
35 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template