♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Say Yayınları’ndan Eylül Yenileri

Say Yayınları Eylül ayını iki yeni kitap ve üç tekrar baskı ile karşılıyor. Jül Sezar’ın “İçsavaş”ı ve Ahmet Cevizci’nin “Metafiziğe Giriş”i ayın yeni kitapları olurken, Ahmet Cevizci’nin “Felsefeye Giriş”i beşinci, “İlkçağ Felsefesi - Felsefe Tarihi-1” ikinci ve Gülsüm Cengiz’in “Kente Gelen Çam Ağacı” da dokuzuncu baskısıyla yeniden raflarda.


İçsavaş / Gaius Iulius Caesar (Jül Sezar)
İÖ 133 yılında Gracchus kardeşlerin reform girişimleriyle Roma’da başlayan içsavaş İÖ 31 yılına kadar devam etmiştir. 

İçsavaş yıllarının en önemli simaları arasında Pompeius ve Caesar yer almaktaydı. Bir tarafta Senato tarafından desteklenen Pompeius, diğer tarafta Gallia’yı başarıyla fethetmiş ve Roma’da diktatörlük kurmak isteyen Caesar.

Türkçeye ilk defa ve Latince aslından çevrilen İçsavaş, hem dönemi tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sererken hem de Caesar’ın siyasi bir propagandası niteliğini taşımaktadır.
Orijinal Adı: Commentarii de bello civili
Çeviren: Furkan Akderin
Yeni Düşünce / Felsefe
1.Baskı, Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 192
Etiket Fiyatı: 15,00 TL


Metafiziğe Giriş / Ahmet Cevizci
Ahmet Cevizci’nin farklı kaynaklardan derleyerek oluşturduğu bu eser, felsefenin en temel disiplini olsa da nedense çok fazla anlaşılamayan metafiziğin doğasını, kapsamını, tanımlamalarını, öne sürdüğü problemleri ve yöntemlerini derinlemesine inceleyen bir kaynak.

“Metafizik nedir?” sorusuna kapsamlı cevaplar sunan ilk bölümün ardından, ikinci bölümde metafizik tarihsel olarak ele alınıp Heraklitos, Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz gibi isimlerin düşünceleri tartışılıyor. Son bölümde ise iki bin beş yüz yıllık düşünce tarihinde önde gelen filozofların ana eserlerinden önemli pasajlar sunuluyor.
Referans Kitaplar / Felsefe
1. baskı, Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 400
Etiket Fiyatı: 25,00 TL


Felsefeye Giriş / Ahmet Cevizci
“Felsefe, ister akademide doğrudan eğitimi alınsın, isterse insanın kişisel okuma ve araştırmalarıyla hayatına bir şekilde dahil ettiği bir disiplin ve düşünme alanı olsun, kişinin hayatına her yönden olumlu katkılar yapmaya aday bir kültür öğesi ya da düşünme faaliyetini ifade eder. Kişi ister hekim, ister mühendis, ister öğretmen ya da ister hukukçu olsun, kısacası hangi mesleği icra ederse etsin, gerek yaptığı işi anlamlandırıp layıkıyla yapmada, gerekse bir bütün olarak hayatını anlamlandırma noktasında felsefeye ihtiyaç duyar. Günümüzün giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan hayatını anlamlandırma, daha sorumlu ve ilkeli bir birey olarak yaşama noktasında, öyle sanılır ki felsefeye daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.”   Ahmet Cevizci

Referans Kitaplar dizisinin yedinci kitabı olan Felsefeye Giriş, farklı felsefe tasavvurları ve tanımlarından yola çıkarak felsefenin alt dallarını oluşturan metafizik, din felsefesi, epistemoloji, bilim felsefesi, etik, siyaset felsefesi, estetik ve eğitim felsefesi üzerine özlü, ama aynı zamanda derinlikli inceleme ve tartışmalara yer veriyor.
Referans Kitaplar / Felsefe
İlk Baskı Tarihi: Eylül 2012, 5. Baskı Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 408
Etiket Fiyatı: 25,00 TL


İlkçağ Felsefesi - Felsefe Tarihi-1 / Ahmet Cevizci
İlkçağ Felsefesi İyonya Okulu’ndan Yeni-Platonculuğa dek antikçağa egemen olan felsefe akımlarını inceleyen bir çalışma olarak kaleme alınmıştır. Kitap Thales, Parmenides, Empedokles, Protagoras gibi pek çok eski Yunan filozofunu düşünceleri ve hayatlarından kesitler sunarak tek tek ele alırken, Platon ve Aristoteles’e geniş yer verir. Yazar Ahmet Cevizci okuru büyük ölçüde eski Yunan felsefesi ve filozofları hakkında bilgilendirmekle birlikte eski Yunan düşüncesini kıymeti kendinden menkul mucizevi bir yapı olarak değerlendirmeyip, onun antikçağın diğer büyük uygarlıklarından pek çok şey aldığını; fakat düşüncelerin soyutlama düzeyi, sistematikliği ve kaydedilmesi bakımından bu uygarlıkları fazlasıyla geride bıraktığını vurgular.

İlkçağ Felsefesi, sekiz ciltlik bir Felsefe Tarihi dizisinin birinci kitabını meydana getirmektedir.
Felsefe Tarihi Dizisi / Felsefe
İlk Baskı Tarihi: Eylül 2014, 2. Baskı Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 600
Etiket Fiyatı: 35 TL


Kente Gelen Çam Ağacı / Gülsüm Cengiz
Merhaba... Kitabımı eline aldığında gözlerinin parladığını gördüm. Yoksa sen de mi bir kitap kurdusun? Okumayı çok mu seviyorsun? Öyleyse, Tomurcuk Kitaplar'la arkadaş ol... Her birinde, yeni şeyler öğrenecek, değişik bir serüvenle karşılaşacaksın.

Kente Gelen Çam Ağacı'nda, yılbaşı gecelerini süsleyen çam fidanlarının öyküsü anlatılıyor. Bu öyküyü, çam fidanının kente geldikten sonra yaşadıklarını merak ediyor musun? Öyleyse, ne duruyorsun? Haydi sen de katıl serüvene...
Çocuk Kitapları / Tomurcuk Kitaplar Dizisi 4
İlk Baskı Tarihi: Şubat 2013, 9. Baskı Eylül 2016
Sayfa Sayısı: 48
Etiket Fiyatı: 5,00 TL  


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template