♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Metin Bobaroğlu’ndan sorgulamaları geliştiren kitap: Aydınlanma Sorunu ve Değerler


Metin Bobaroğlu’nun sorgulamalarımızı derinleştiren, bizlere yanıtlar sunmak yerine yepyeni sorular sorduran kitabı “Aydınlanma Sorunu ve Değerler” yeni kapağıyla Destek Yayınları’ndan yeniden raflarda. 2002 yılında yayımlanan ve kısa sürede sessiz ama derinden ilerleyen okura ulaşan kitap nihayet daha büyük bir markadan daha çok okura ulaşabilecek. Konuya ilgi duyanlara şevkle önererek pası bültene atıyorum.

İnsan Nasıl Özgürleşir?

“Aydınlanma sorunu insanlık kadar eskidir. İnsan, doğa varlıkları karşısında var olma savaşımı verirken oluşturduğu ilk gereçle birlikte aydınlanmaya başlamıştır. Aydınlanma bu bağlamda, var olmayı başarmakla eşdeğerdedir.”

Zorlu doğa koşulları karşısında ihtiyaçlarını karşılamaya çabalayan insan yaşamını sürdürebilmek için alet yapmaya, araç gereçler üretmeye başlamıştır ve bu sayede aslında özgürlüğe giden yolda ilk adımını da atmıştır.

“İnsanlık serüveninin ta başında, somut yaşam olgularının içinde aydınlanmanın temel kavramlarını bulabiliyoruz: var olma savaşımı, sorun çözme, tutsaklıktan kurtulma, engel aşma, gereç üretme, bilinç oluşturma, özbilinç oluşturma, kendini geliştirme, özgürleşme.”

Zaman içinde gelişen ve yalnızca doğada hayatta kalmayı başarmış bir tür olmanın ötesine geçerek toplumsal yaşamı var eden insan, tarihsel bir varlık kazanmış ve giderek ekini de oluşturmuştur. Bütün bu gelişme süreci ise özgürlük isteğinin somutlaşmasına ve her bireyin zihninde yer etmesine yol açmıştır.

Peki, bütün bu özgürleşme arayışının içinde aydınlanma sürecinin rolü nedir? Varoluşunun ilk aşamalarında doğada hayatta kalmaya çabalayan bir türken kendini akıl yoluyla yeniden üreten insanın asıl amacı neye evrilmiştir? Tüm insanlığın özgürleşmesi mümkün müdür? Tüm insanlık özgürleşmeden bireysel olarak özgürlüğümüzü gerçekten yaşayabiliyor muyuz?

Her iyi felsefe eserinde olduğu gibi sorgulamalarımızı derinleştiren, bizlere yanıtlar sunmak yerine yepyeni sorular sorduran Aydınlanma Sorunu ve Değerler günümüzün hızla değişen dünyasında uygarlığımızın temellerinin nasıl atıldığı üzerine yeniden düşünmemiz için aracı oluyor.

Metin Bobaroğlu’nun yazdığı Aydınlanma Sorunu ve Değerler Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:
AYDINLANMA, ÖZGÜRLEŞME SÜRECİNDEKİ BİLİNÇLİ ÇABANIN ADIDIR.

“İnsan üç kez doğar. Birinci doğum ekin ortamıyla kuşatılmıştır. İkinci doğum eğitime doğmaktır; insan pedagojik, psikolojik ve bilimsel yöntemlerle biçimlendirilir. Üçüncü doğum, insanın kendisinden doğmasıdır ki bu da insanın kendi yaşamına, kendi özgür istenciyle biçim vermesidir.

Kendinden doğan insan devrimcidir. Devrimci insan tarihsel süreci nitel bir sıçramaya taşıyacak koşulları gören ve onu kendisinde bağımsız bir karakter olarak açığa vuran insandır. Kendinden doğan insanlar tarihin özneleridir. Onlar yalnızca kendi bireysel yaşantıları için var değildirler, çoğu zaman da kendi bireysel yaşamlarını hiçe sayarak bir insanlık ülküsüne bütün varlıklarıyla bağlanıp onu kendilerinde bir tutku olarak içselleştirirler.”

Düşünür ve yazar Metin Bobaroğlu, Aydınlanma Sorunu ve Değerler kitabında aydınlanmayı bir sorun olarak ele alıyor. Aydınlanma sürecindeki her insanın düşünsel, psişik, toplumsal ve tinsel yaşamını seçtiği değerlere bağlı olarak oluşturduğunu, toplumsal ve bireysel tinin bu yolla üretildiğini söylüyor. Uygarlığı yaratan temelin değere dönüşen kavramlar olduğunu vurguluyor.
 
Aydınlanma Sorunu ve Değerler / Metin Bobaroğlu
Destek Yayınları, Aralık 2023
160 Sayfa
100 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template