♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Furkan Eroğlu’ndan çağın ihtiyaçlarına göre gelişmenin yol haritası: Güç Kazanma Sanatı


Kitapları, konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yüzbinleri etkileyen Furkan Eroğlu yeni kitabı Güç Kazanma Sanatı’nda oluşturduğu öğreti çerçevesinde günümüz insanının ve yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına yönelik şekilde gelişmenin yol haritasını çiziyor. “Güç Kazanma Sanatı”, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Kişinin bilgi, şuur, idrak ve eylem’den oluşan aşamalardan geçerek davranışlarını geliştirmesine dayanan Aklıselimlik Öğretisi, son aşamadan sonra tekrar en başa dönerek oluşturduğu döngüyle bireyin aklıselimliğini sürekli olarak desteklemeye devam ediyor. Kitapta, okuyan herkesin aynı mesajı alabileceği yalın bir dille aktarılan bu öğreti okuruna hayal satmıyor, onu gerçeklerle yüzleştiriyor."

“Aklıselim insan herhangi bir davranışının gelecekteki etkilerini de tahayyül edebilecek kabiliyette olandır. Yaşadığımız çağda ‘akıllı olmak’ mühim, ‘aklıselim olmak’ elzemdir.” Prof. Dr. Türker Eroğlu

Arka Kapak Yazısı:

“İnsan, aklını ilk keşfettiğinde ikinci kez DOĞMUŞ GİBİDİR. ASLINDA bu doğum, gerçek doğumdur ve ÖLÜMSÜZDÜR.”

Bizi ortaçağ karanlığından çıkaran Aydınlanma güneşiyle aramıza tozpembe bulutlar girdi yüzyılımızda. Körlük aynı, yalnızca algısı farklı. Sebebi, gelişen iletişim aygıtlarının bombardımanı. Bilimsel gelişmelerin yeni verilerini çarpıtarak, postmodern safsatalar üreten sistem, insanları öğrenmeye değil, değişmeye yönlendiriyor ve her istediğimizi evrenden nasıl temin edebileceğimize dair hiç kanıtlanamayacak yöntemler öneriyor. Oysa hangimizin isteği dünyayı aşıyor ki, ancak ve ancak evrenden temin edebilelim? Dünyada mevcut ve mümkün olanı neden kendi aklımız ve çabamızla elde etmek yerine evreni tedarikçi olarak atayalım?

Furkan Eroğlu’nun davranış felsefesine dayanan Güç Kazanma Sanatı, tümüyle kişisel isteklerimizi kolay yoldan elde edebileceğimiz “konformist bilgelik” tavsiyelerine karşı aklın ortak hazinesini erdemle kullanmanın çağdaş yolunu sunarken hiç hikâye anlatmadan, ikna etmeye çalışmadan, açık ve net bir yol tarif ediyor.

Furkan Eroğlu’nun akademik kimliğine sadık kalarak geliştirdiği öğreti, insanlığın birikimini çağdaş ihtiyaçlara göre yeniden üreten bir erdem rafinerisi.

Furkan Eroğlu, 1989 Ankara doğumlu Türk akademisyen, fikir ve sanat insanı. Eğitimci, araştırmacı ve sanatkâr bir ailede dünyaya gelen Eroğlu; lisans eğitiminden önce, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen Halk Bilimi saha araştırmalarında bizzat görev almıştır. Kültürü meydana getiren; inanç-inanış, davranış kalıpları, gelenek-görenek, halk hekimliği ve sanat gibi Halk Bilimsel konularla ilk teması, saha araştırmalarında gerçekleşmiştir. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazanmıştır. Lisans eğitimine devam ederken insan, toplum ve davranış konularına da odaklanmış, hem hocası hem de babası olan Prof. Dr. Türker Eroğlu’dan Antropoloji ve Halk Bilimi eğitimleri almaya başlamıştır. Lisans eğitiminden sonra, Halk Bilimi alanında master yapmış, 2014 yılında “Master of Arts” (Sosyal Bilimler Alanında Bilim Uzmanı) ünvanı almıştır. Aynı yıl; Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Doktora Programı’na kabul edilmiş, ancak kendi arzusuyla programa devam etmemiştir. Bireysel-Kitlesel Davranış, Markalaşma, İtibar, Aklıselimlik-Sağduyulu Yaklaşım, Liderlik, Etkili İletişim, Propaganda, Algı Yönetimi, Strateji Geliştirme ve benzerleri gibi alanlarda danışmanlıklar ve eğitimler vermiş, bir yandan müzik endüstrisinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Disiplinlerarası araştırma alanları; Davranış Bilimleri, Halk Bilimi ve Müzik Bilimi olan Eroğlu'nun geliştirdiği özel metotları ve yarattığı "Davranış Felsefesi®" ekolü üzerine yayımlanmış doktrin/öğreti kitapları bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde dersler veren Eroğlu; evli ve bir çocuk babasıdır.

Güç Kazanma Sanatı / Furkan Eroğlu
Eser Alt Başlığı: Altın Yasalar
Türü: Kişisel Gelişim
Yayınevi: Destek Yayınları
Sayfa Sayısı: 144
Etiket Fiyatı: 84 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template