♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Benno Teschke dünya tarihinin önemli bir dönüm noktasını sorguluyor : 1648 Söylencesi

Bazen belli bir alanda ortaya atılan bir görüş baskın hale gelir, zaman içinde neredeyse tartışılmaz nitelik kazanır, sonraki kuşakların da eleştirel bir bakış getirmemesi sonucunda yegâne gerçeğe dönüşür. Uluslararası ilişkiler düşünüldüğünde, 1648 tarihi ve bu tarihin çağrıştırdığı Westphalia Barışı böyle bir özelliğe sahiptir: Ulus-devletin tanımlanması, Ortaçağ’dan modern zamanlara geçiş, modern anlamıyla uluslararası ilişkilerin oluşumu vb. çok uzun yıllar boyunca hep bu ikisiyle ilişkilendirilmiştir.

Genç kuşak kuramcılardan Benno Teschke bu yaygın kabule Charles Tilly’nin tabiriyle “sosyolojinin tarihle karşılaştığı” yerden, tarihsel sosyoloji penceresinden eleştirel bir yaklaşım, radikal bir itiraz getiriyor. Teschke’ye göre, yaşananlar bir yandan tek bir tarihe, tek bir olguya sığdırılamayacak kadar büyük ölçekli, uzun soluklu, kademeli bir dönüşümün safhaları; diğer yandan, “büyük adamların” imza attıkları antlaşmaların çok ötesinde mülkiyet ilişkileri, sınıf yapısı, iktisadi cephe, toplumsal doku, jeopolitik gibi etkenleri içeren karmaşık, çok boyutlu bir sürecin sonucu.

Teschke’nin getirdiği perspektifin, açmaya çalıştığı tartışmanın, uluslararası ilişkiler alanındaki kimi dominant paradigmalarla girdiği hesaplaşmanın, bu arada kaleme aldığı konuya ilişkin literatür değerlendirmesinin ilgiye değer olduğu aşikâr.

BENNO TESCHKE, Kuramsal yaklaşımlarla ilgilenen genç kuşak araştırmacılardan olan Benno Teschke Alman kökenli, İngiltere’de yaşayan bir biliminsanıdır. Çalışma alanları arasında Marksizm, uluslararası ilişkiler kuramı, tarihsel sosyoloji, eleştirel teori ve Alman siyasal düşüncesi sayılabilir. Teschke, Sussex Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır.

1648 Söylencesi / Benno Teschke
Çeviri: Bülent Şimşek
Tür: İnceleme
Sayfa sayısı: 416 Sayfa
Fiyatı: 30 TL
Yayın tarihi: 22 Ağustos 2017


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template