♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Özge Özal’dan Bilge Kadının Yolculuğu: Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık


Özge Özal’ın cadı kimliğinin ve bu kimliğin tarihsel süreçteki gelişimini anlatmakla kalmayıp ülkemizdeki cadı kimliğinin izlerini de sürdüğü çalışması “Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık” Destek Yayınları’ndan çıktı.

“Cadı her kadının içinde yaşayandır, dışlanmış, örselenmiş, aşağılanmış kadınlığın da bir ifadesidir. Kadının içinde toplumun bastırmaya çalıştığı bilgeliktir. Doğa’yı yok eden ataerkilliğe karşı kadında var olan dişil şifadır.”

Cadı, Doğa’nın dilinden anlayan, onunla birlikte yaşayan ve onun kaynaklarından faydalanabilen, Doğa’nın bilgisine sahip olan bir kimlikten fazlası değildir. Fakat çağlar boyu bastırılmış, dışlanmış ve aşağılanmıştır. 

“Bir sembol olarak, yalnızca güce değil, aynı zamanda bedene, Doğa’ya ve dünyamızın döngüsüne bağlı bir kadındır cadı. Doğa Ana, bize meyve ve tahıl, aynı zamanda kasırgaları, kuraklığı ve çekirgeleri getirendir. O Gaia, Demeter, İsis ve zamanın başlangıcından beri tapılan ve bastırılan, şeytanlaştırılan ve kovulan diğer tüm tanrıçalardır.”

Peki, tarihin her döneminde, hatta kadim kültürlerden beri karşımıza çıkan bu kimlik yalnızca Batı’ya mı özgüdür? Tarihinde köklü bir büyü geleneği yatan Anadolu’da Avrupa’daki gibi bir cadı kimliği var mıdır? 

Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık kitabı yalnızca cadı kimliğini ve bu kimliğin tarihsel süreçteki gelişimini anlatmakla kalmıyor, ayrıca bizim kültür kodlarımızda yer alan inançlar üzerinden içinde bulunduğumuz topraklardaki cadı kimliğinin izlerini de sürüyor. 

Özge Özal’ın yazdığı “Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık” Destek Yayınları’ndan çıktı. 

Arka Kapak Yazısı:
CADILIK, TOPLUMUN BASTIRMAYA ÇALIŞTIĞI KADININ İÇİNDEKİ BİLGELİKTİR.

Tarih boyunca bastırılan kadın, bir başkaldırı olarak cadı kimliğiyle karşımıza çıkmıştır.

Cadı, kendi şartlarıyla güce sahip olan tek kadın arketipidir. Bir erkeğin eşi, bir çocuğun annesi veya başka bir otoritenin uzantısı olarak tanımlanmaya hiç ihtiyaç duymaz.

Cadı, her kadının içinde yaşayan, dışlanmış, örselenmiş, aşağılanmış kadınlığın bir ifadesidir.

Cadılık kavramı Avrupa tarihine has bir olgu olarak kabul edilse de bu coğrafyayla sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu’na bakıldığında da cadılıkla suçlanmış, bu nedenle cezalandırılmış kadınlar var, hatta birtakım cadı vakaları sebebiyle önlemler bile alınmıştır.

Bu kitapta Batılı anlamda bir cadı kimliğinin karşılığı aranmıyor. Cadının temsil ettiği doğaüstü güçler, büyü ve kadınlık unsurları üzerinden yaklaşılarak Osmanlı İmparatorluğu’nda cadı ve cadının temsil ettiği unsurlar ve bunlarla kurulan ilişkiler ele alınıyor.

Yazar Hakkında: İstanbul’da doğan Özge Özal ilkokul ve lise eğitimini Özel Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Tarih bölümünü okurken Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi gördü ve Erasmus’unu Edinburgh Üniversitesi, İskoçya’da yaptı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisans yaptı ve tezini “Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Cadılık Kavramı ve Cadı Kimliği Temsilleri” ile ilgili yazdı. Buna ek olarak, Kapadokya Üniversitesi’nde Turist Rehberliği bölümünde ikinci yüksek lisansını tamamladı. İran, Mısır, Fas gibi ülkelerde rehberlik yapan Özge Özal, geçmişe olan ilgisi ve merakının peşinde hem insanlara hikâyeler anlatmaya hem de gittiği yerlerden hikâyeler toplamaya devam ediyor.

Avrupa’da ve Osmanlı’da Cadılık / Özge Özal
Eser Alt Başlığı: Bilge Kadının Yolculuğu
Yayınevi: Destek Yayınları
Türü: Araştırma
Sayfa Sayısı: 144
Etiket Fiyatı: 82 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template