♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Keskin bir hiciv, hüzünlü bir gerçekçilikle örülü tam bir Çehov klasiği : Sayfiyede

Edebiyatın farklı alanlarında başarılı eserlere imza atan Anton Çehov aynı zamanda modern öykünün yaratıcılarından biri olarak kabul edilir. Çarlık Rusya’sının çökmekte olduğu 19. yüzyıl sonlarını, modernleşme sürecinin toplumsal sınıflar ve kuşaklar arasındaki uçurumu iyice derinleştirdiği, aristokrasinin çöktüğü bu dönüşüm ve belirsizlik dönemine kimi zaman keskin bir hiciv kimi zamansa hüzünlü bir gerçekçilikle yaklaşır. Bu yeni düzene ayak uyduramayan insanların dokunaklı, yalın gerçekliğini görür.

Sayfiyede, ayrıntılara düşkünlüğüyle bilinen Çehov’un karakterlerinin ruh durumlarını titizlikle çizdiği, hepsinde başka bir hayatı mercek altına aldığı otuz dört öyküden oluşuyor. Çehov’un ahlaki yargılara varmaktan kaçınarak, nesnel ve sevecen tavrını koruyarak, bazen de sadece susarak kaleme aldığı bu öyküleri birbiri ardına, soluksuz okuyacaksınız.  

 #dünyaklasikleri #rusklasikleri #çarlıkrusyası #küçükyaşamlar #aristokrasi #feodalite #gerçekçilik
Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Gustave Flaubert: Üç Öykü; Gabriel García Márquez: On İki Gezici Öykü; Anton Çehov: Altıncı Koğuş; Thomas Mann: Majesteleri Kral; Yekta Kopan: İçimde Kim Var.

ANTON ­ÇEHOV, ­1860’ta, ­Taganrog’da,­ küçük­ bir ­taşra­ bakkalının­ oğlu­ olarak­ dünyaya­ geldi.­ Ortaöğreniminden­ sonra­ liseyi­ kentte­ okudu.­ Yunan­ ve­ Latin­ klasiklerini­ temel­ alan­ bir­ öğrenim­ gördü.­ 1879’da ­Moskova ­Tıp­ Fakültesi’ne­ girdi. 1884’te ­çeşitli ­hastanelerde­ görev ­almaya ­başladı­ ve­ Bukalemun başlıklı ­ilk ­öykü ­kitabı ­aynı ­yıl ­yayımlandı.­ Bu­ dönemde­ kısa­ oyunlar­ da­ yazdı­ ve­ İvanov­ (1887)­ adlı­ oyunuyla ­dram­ tekniği ­alanında ­Rus ­tiyatrosuna ­büyük­ yenilikler ­getirdi.­ “Alacakaranlık”­ adlı­ öykü­ kitabıyla­ Puşkin­ Ödülü’nü­ kazandı.­ Bozkır­ (1888) başlıklı ­uzun­ öyküsüyle ­büyük ­bir ­yazar ­olarak­ tanındı­ ve­ öykünün,­ Rusya’da­ yazınsal­ bir­ tür­ olarak­ yerleşmesini­ sağladı.­ Hastalığına rağmen Duçetka ­(1899), Küçük Köpekli Kadın­ (1899) ­gibi­ ünlü ­yapıtlarını ­bu ­dönemde­ kaleme ­aldı.­Vanya Dayı­ (1897),­ Üç Kız Kardeş ­(1900),­ Vişne Bahçesi­ (1903) ­gibi ­büyük ­oyunlarını hayatının­ son ­yıllarında ­yarattı. ­1904­ yılında, ­eşi­ ve ­ünlü ­tiyatro ­oyuncusu ­Olga­ Knipper’le ­gittiği ­Badenweiler’da ­ölen ­Çehov, çarlık ­dönemindeki ­siyasi ­çıkmazları,­ basit ­insan­ yaşantılarını ­büyüteç ­altına ­almaktaki ­ustalığı,­Tolstoy’u­ hayran­ bırakan ­yalın ­ve ­ölçülü ­biçemi, ­gelenekselliği­ aşan­ anlatım­ biçimiyle ­dünya ­edebiyatının ustaları ­arasına ­katıldı.  

Sayfiyede / Anton Çehov
Çevirmen: Zeki Baştımar
Dizi: Klasikler
Tür: Öykü
Sayfa sayısı: 440
Fiyat: 27,50 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template