♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Sel Yayıncılık’tan Ekim Yenileri

Sel Yayıncılık Ekim ayını sekiz kitapla karşılıyor. Nobel ve Pulitzer ödüllü Toni Morrison’un romanı “Aşk” ayın en önemli kitaplarından. “Kamçılanma Mesafesi”yle tanıdığımız Zeynep Uzunbay’ın yeni öykü toplamı “Çoğunluk Dersleri” de öykü okurlarının ilgisine mazhar. Beat kuşağı haylazı Richard Brautigan külliyatının bu ayki yenisi de “Tokyo-Montana Ekspresi” davetkar ve düşşel oyun daveti. Kuşağının en sarsıcı şairlerinden Antonin Artaud’un monografisi “Taçlı Anarşist Heliogabalos” ayın edebiyat dörtlüsünü tamamlıyor. Günümüzün en etkili Marksist kuramcılarından David Harvey’in “Yeni Emperyalizm”i DüşünSel, William Outhwaite’nin “Sosyal Teori”si de Giriş Kitaplığı dizilerinin yenileri. “Bitmedi Daha” ile tanıdığımız H. Selim Açan’ın 12 Eylül sonrasına odaklanan “Sürüyor O Kavga”sı Anı dizisinin yeni kitabı olurken, adıyla müsemma “Son Mektup : Önemli Şahsiyetlerden Son Sözler Antolojisi” de mektup dizisinin yenisi olarak raflarda. Özellikle “Aşk”, “Çoğunluk Dersleri”, “Tokyo-Montana Ekspresi” ve “Taçlı Anarşist Heliogabalos”u ıskalamamanızı öneririm. 

Aşk * Toni Morrison
Artık kimsenin ayak basmadığı bir otelin ve onun kokular, imgeler, anılar aracılığıyla varlığını sezdiren hayaletinin peşinde gezinen, acı çeken, hayaller kuran, hırslı fakat yorgun kadınların hikâyesi: Aşk.

Nobel ve Pulitzer ödüllü Toni Morrison, aşkın koruyup kollayan, kanat geren, besleyen, yaralayan ve kanatan veçhelerini farklı deneyimler, zamanlar ve yüzler aracılığıyla keşfederken, tek bir çatı altındaki kadınların savaşını, kişisel dramını, varoluş mücadelesini ve süreğen bir hesaplaşmaya konu olan fırtınalı ilişkilerini merkeze alıyor.

İncelikli bir kurguyla ilmek ilmek örülen Aşk, kaybedilen ve yeniden inşa edilmeye çabalanan bir dostluğun Morrison'un ustalıklı kalemiyle arşınlanmayı bekleyen girift öyküsü...
Özgün Adı: Love * Çeviren: Püren Özgören * Dünya Edebiyatı * Roman * 247 Sayfa * 30,00 TL


Çoğunluk Dersleri * Zeynep Uzunbay
Zeynep Uzunbay, yeni öykülerinden oluşan Çoğunluk Dersleri'nde, çoğunluğun uğultusunda kendine yer açmaya çalışmaktan yorulanların yalın sesi olmaya devam ediyor.

Suskun karakterler, yaşadıklarından ziyade başa çıkma biçimleriyle birbirlerine değdikçe, bıçak daha da derinlere saplanıyor. Pusula hayatın akışını gösterdiğindeyse, gerçekler kurgunun sınırlarını galebe çalıyor.

Çoğunluk Dersleri; terleyerek atılacak illetin, kabuğu düşse kapanacak yaranın, yürekten kâğıda akacak zehrin, dile geldikçe azgınlaşan küfrün, arandıkça yitirilen mutluluğun parçalarını birleştiren görkemli bir kırkyama...
Türkçe Edebiyat * Öykü * 135 sayfa * 18,00 TL


Tokyo-Montana Ekspresi * Richard Brautigan
Yaşama dair küçük ve trajik detaylara musallat olmaktan geri durmayan Richard Brautigan, Tokyo-Montana Ekspresi'nde uzun bir yolculuk güzergâhının tüm duraklarından kendine ömürlük malzeme çıkarıyor: Bazen çöpe atılan Noel ağaçlarını ölümsüzleştiren fotoğraflarda, dağ kulübelerini Times Meydanı'na çeviren ampullerde ya da idam mahkûmlarının yemek mönülerinde, bazense fazlaca detaylı bir patlamış mısır etiketinde veya iki kar tanesinin aralarında yarattığı fırtınada...

Brautigan'ın kendine has detaycılığı, solgun ve köhne dünyaya getirdiği tuhaf yorumlar, karşıt kültürleri muzipçe sentezleme merakı yer yer gerçeküstünün sınırlarına dayanan bu kısa otobiyografik öykülerde ışıldıyor.

Beat kuşağının bu haylaz temsilcisinin, adına yaşam denen bekleme odasını eğlenceli kılmak adına yarattığı davetkâr ve düşsel oyunlar...
Özgün Adı: The Tokyo-Montana Express * Çeviren: Sanem Erdem * Dünya Edebiyatı * Roman * 237 Sayfa * 30,00 TL

Taçlı Anarşist Heliogabalos * Antonin Artaud
El-Gabal, Elagabalus ya da Heliogabalos... Üçüncü yüzyılda yıkılmakla karşı karşıya kalan Roma'nın kendini günaha ve deliliğe kaptırmış sapkın imparatoru olmasının dışında, yetiştiği Suriye topraklarının kavurucu güneşini sembolize eden kudretli bir Pagan rahip ve Doğu'yla yaşanan büyük karşılaşmanın ilk şeytani kahramanıdır o. Hermafrodit mitin tecessümü, Güneş'e ve kara taşa tapan Heliogabalos, Taçlı Simyacı olmaktan önce bir "anarşisttir."

Kuşağının en sarsıcı şairlerinden birinin elinden çıkmış Taçlı Anarşist Heliogabalos, derinlikli bir tarihsel araştırma ve çağının en sıradışı anarşistinin monografisi olma niteliği de taşır.

Disiplinsiz, serkeş ve bağnaz bir ruhun, gerçek bir kralın, bir isyancının, ödün vermez bir bireycinin baş döndürücü devrini; ömrünü uygarlığın bütün verilerini altüst etmeye adayan gerçek bir sanatçının kaleminden okumak isteyenlere...
Özgün Adı: Héliogabale, ou, L'anarchiste couronné * Çeviren: İsmet Birkan * Dünya Edebiyatı * Anlatı * 165 Sayfa * 20,00 TL


Yeni Emperyalizm * David Harvey
Günümüzün en etkili Marksist kuramcılarından David Harvey, Yeni Emperyalizm'de, ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleriyle giriştiği emperyalist saldırganlığı temel alarak, aşırı birikim krizinin tetiklediği dönüşümle hasıl olan "yeni emperyalizme" dair kuramsal bir çerçeve sunuyor.

Harvey, enerji kaynaklarının kontrolünden sermaye hareketlerine, neoliberal saldırganlıktan mülksüzleştirme yoluyla birikime, iç politik krizlerin savaş yoluyla ihraç edilmesinden sermaye-devlet ilişkisine, kapitalist emperyalizmin işleyişini bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Yeni Emperyalizm, kendine özgü tarihsel coğrafyasını yaratmaya girişen küresel kapitalizmin zaman ve uzamdaki rotasını deşifre ediyor.

Yeni Emperyalizm, çağımızın "imparatorluğunu" ve emperyalizmin yeni mekanizmalarını anlamak için anahtar niteliğinde bir çalışma.
Özgün Adı: The New Imperialism, First Edition * Çeviren: A. Nüvit Bingöl * DüşünSel * Kuram * 191 Sayfa * 24,00 TL


Sürüyor O Kavga * H. Selim Açan
Bitmedi Daha, Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir devrimci uyanış ve kabarma dalgasına sahne olan 1968-1980 arasındaki o coşkulu yıllarının kaydını düşmüştü. Sürüyor O Kavga ise umudun yerini daha karanlık bir atmosfere bıraktığı ve mücadelenin biçim değiştirdiği 12 Eylül sonrasına odaklanıyor.

H. Selim Açan, sokaklardan yükselen seslerin cezaevlerinde boğulmaya çalışıldığı, kitlesel tutuklamaların ve her türden zorbalığın toplumsal bir yılgınlığa yol açtığı bir dönemde, her şeye rağmen, o havalarda da direnenlerin, yeraltı mücadelesinin çetin koşullarında üstlendikleri rolü sürdürmekte ısrar edenlerin varlığının altını çiziyor. Sorgunun, hücrenin, mahkemenin, hayatta kalmanın kendisinin bir çarpışmaya dönüştüğü günlere, yaşamın yeşilini savunanların yalnızca direnişleri değil, imkânsızlıkların körüklediği yaratıcılıkları ve kahkahaları da eşlik ediyor.

Türkiye Devrimci Hareketi'nin önemli tarihsel dönemeçleri, direngenliği ve kazanımları kadar giderek yapısallaşan sorunları, kaybedilen değerleri ve değişen karakteri de özeleştirel bir nesnellikle ele alınırken fonda tek bir ses duyuluyor: Sürüyor o kavga...
Dizi Adı: Anı * Türü: Anı * 317 Sayfa * 30,00 TL

Son Mektup * Önemli Şahsiyetlerden Son Sözler Antolojisi
Bu mektuplar hem inandıkları ve savundukları uğruna gözünü kırpmadan ilerleyenlerin manifestosu hem de şiddetli bir hezeyan ve melankoli okyanusunda boğulmak üzere olan dâhilerin son çırpınışıdır; bazen ölüme yürüyenlerin arzuladığı bir son, bazen de dirimi bir an daha uzatabilmenin mazeretidir.

Arthur Rimbaud'dan Voltaire'e, Proust'tan Chopin'e, Tolstoy'dan Woolf'a, Zola'dan Hugo'ya, Kafka'dan Lafargue'a adı insanlık tarihine kazınan nice şair, yazar, müzisyen ve düşünürün, hayatla olan bağları kesintiye uğramadan önce yazdıklarından oluşan Son Mektup'ta, hisler ve düşünceler, bazen ölümün o soğuk esintisine karşı bir yakarış, bazen umursamaz bir kahkaha gibi söze dökülüyor.
Son Mektup, karmaşık ve karanlık yollarda ilerleyen farklı şahsiyetlerin yaşama dair nihai bir serzenişi olarak görülebileceği gibi, ölüm karşısında girişilen nafile bir savaş, bir uzlaşma çabası ya da sessiz bir veda niyetine de okunabilir.
Özgün Adı: La Dernière lettre: Anthologie des derniers mots des grands hommes * Çeviren: Hüseyin Can Akyıldız * Dizi Adı: Mektup * Türü: Mektup * 159 Sayfa * 20,00 TL

Sosyal Teori * William Outhwaite
William Outhwaite, Sosyal Teori'de sınırları muğlak ve tarihi sürekli yeniden yazılmaya açık bir alanı temel sorular etrafında çerçevelemeye çabalıyor. Kavrama giriş niteliği taşıyan bu çalışmasında, "Eşitsizliğin kaynağı nedir?" gibi yakıcı ve güncelliğini koruyanları, "Toplum Nasıl Olanaklıdır?" gibi sosyolojinin temel soru ve sorunlarıyla buluşturarak, teorinin aslında hayatı nasıl yeniden inşa etmeye yaradığını gözler önüne seriyor.

Rousseau'dan Marx'a, Simmel'den Freud'a, Butler'dan Bashkar'a çok geniş bir düşünürler sahasını incelikle tarayan ve sosyoloji, psikoloji, siyasetbilim, psikanaliz, felsefe gibi alanlarla temas halindeki bu devasa disiplinde düşüncelerin birbirini tetikleyen ve buluşan noktalarını "sıçramalarla" açıklayan Outhwaite, anlaşılması güç görünen pek çok girift düşüncenin kavranmasını sinemadan güncel politikaya çarpıcı örneklerle kolaylaştırıyor.
Özgün Adı: Social Theory: Ideas in Profile * Çeviren: Ümit H. Yolsal * Dizi Adı: Giriş Kitaplığı * Türü: Kuram * 124 Sayfa * 18,00 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template