♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Hans Kelsen’in Çığır Açan Eseri “Saf Hukuk Kuramı” İlk Kez Türkçede!

Nora Kitap’ın geçtiğimiz ay başlayan Hukuk serisi dev bir adımla genişliyor. Hans Kelsen’in 20. yüzyıl hukuk kuramı alanında tartışmasız kilit metinlerden biri olan “Saf Hukuk Kuramı” herkese başucu kaynağı olmak üzere raflarda yerini alıyor. 

Kitabın önemini Ertuğrul Uzun ve Melike Belkıs Aydın imzalı önsözden kısa bir alıntıyla görmek mümkün…

“Hukuk öğrenimi sırasında hukukçular pek çok kuramcının veya felsefecinin ismiyle karşılaşır. Bunların büyük bir kısmına kamu hukuku derslerinde değinilir. Akla ilk gelenler şüphesiz Hobbes, Locke ve Rousseau’dur. Ama bir isim vardır ki, hukuk öğrencisi fakülteye adım attığı ilk ândan itibaren muhtemelen her öğretim üyesinden bir kez bile olsa mutlaka duymuştur. Tahmin edeceğiniz üzere, bu isim Hans Kelsen’dir. Kelsen’in adıyla özdeşleşmiş ‘normlar hiyerarşisi’ kavramı, hukuk kurallarının hiyerarşik yapısını anlamak için anahtar kavram olarak görülür. Anayasa hukuku dersinde, Anayasa Mahkemesi’nin Kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde Kelsen tarafından teklif edildiği dile getirilir. Hukuk Felsefesi dersinde kadim doğal hukuk-hukuki pozitivizm tartışmasında adı sıklıkla anılır. Hukuk Sosyolojisinde Kelsen’in tasarladığı hukuk düzeninin gerçeklikten ne kadar kopuk olduğu anlatılır. Genel Kamu Hukuku dersinde Kelsen’in hukukla devleti özdeşleştiren devlet teorisi incelenir. Uluslararası Hukuk derslerinde Kelsen, ulusal hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki ilişkiye dair öne sürülen önemli bir iddianın taraftarıdır. Kimi zaman ceza hukukçuları ceza normlarının yapısını incelemek ister; Kelsen’den bahsetmeden incelemeyi tamamlayamaz. İsminin hukukun neredeyse her alanında pek çok defa geçmesi, onu bir efsane haline de getirmiştir. Kendisinden bu kadar çok bahsedilen her ismin başına geldiği gibi, söylemediği şeyler atfedilmiş, çeşitli kavgaların tarafı yapılmış, bir anlamda suistimal de edilmiştir.

Türkçe literatür açısından garip olan, Kelsen’in ismi etrafında büyük fırtınaların kopması değil, tartışma konusu olan kuramını temsil eden kitabının, Saf Hukuk Kuramı’nın, Türkçeye çevrilmemiş olmasıdır. Kitabın küçük bir kısmının çevirisi daha önce Devlet Kuramı’nda yayımlanmıştı. Kitapta aynen veya kısmen yer alan bazı makalelerinin çevirilerine de Türkçede ulaşılabiliyordu. Ancak elinizdeki kitapla Türkçe okurlar ilk kez tam bir çeviriyle karşılaşmış olacak.”

"Kelsen’in benim en önde gelen yazarım haline gelmesinin tek bir basit nedeni vardı: Bir hukuk fakültesi içerisinde hukuk hakkındaki teorik düşünüşümün ‘genel hukuk teorisi’ ile örtüşmüş olması gerektiğini fark etmiştim, bir seferinde bunu ‘filozofların’ değil ‘hukukçular’ın hukuk felsefesi olarak ifade etmiştim. Ve Kelsen’in abidevi eseri bana tam da ihtiyacım olan modeli verdi: Alman hukukçularına nadiren nasip olan sistematik ve kusursuz bir açıklığa sahip tastamam bir ‘genel hukuk teorisi’."
Norberto Bobbio

"Kelsen, ününü, çok katmanlı, geniş kapsamlı külliyatının tartışmasız çekirdeğini oluşturan ve odağında yer alan, çığır açan eseri “Saf Hukuk Kuramı”na borçludur."
Prof. Dr. Horst Dreier

Saf Hukuk Kuramı / Hans Kelsen
Çevirmen: Ertuğrul Uzun
Nora Kitap, 1. Baskı Kasım 2016
Türü: Hukuk 
Sayfa: 256
Fiyat: 21 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template