♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni : İllüzyon

Cumhuriyet bir ütopyaydı. Şimdi ise ona ait bir gerçeklikte yaşıyoruz. Sesler işitiyoruz, ahengini o toplum mühendisliğinden almış bir müziğe ait sesler.

Bir medeniyet projesi olarak görülen Cumhuriyet'te “Klasik Batı müziği" nasıl “milli" tınısını bulacaktı? Bu soruda "bulunması gerekliliğine" dair bir kabul vardı ve ulus inşa etmeye kalkan ve bunun için de öncelikle ulusal olanı yaratmak zorunluluğuyla baş başa kalan Cumhuriyet'in kurucu kadrolarınca en ileri, medeni ve modern olarak bellenen "Klasik Müzik"te milli damarın bulunması ve yansıtılması esaslı bir görevdi.

Bugün işte bu illüzyonu yaşıyoruz.
Halk türkülerini armonik ya da çoksesli kılıp Klasik müzik orkestralarında çalmaktan ibaret bir Klasik müzik serüveninin içindeyiz. 

Bu kitaptaki yazarların tümünün bir derdi var! Türkiye’de klasik müzik ve müzik alanında bir şeylerin yanlış yapılandığı, işlerin doğru yürümediği, hâlâ yapılması gereken onlarca şey olduğunu söylüyorlar. Her şeyin yolunda gittiğini düşünen akademisyen ve müziksever amatörlerle aralarındaki farkın altını çiziyorlar: Serap görmüyoruz ama sahnelenen illüzyonun da tanıklarıyız.

Jön Türk modernleşmesinden Cumhuriyet politikalarına bir anlayışın, Halkevleri'nden konservatuvarlara kurumların, marşlardan operetlere eserlerin ele alındığı eleştirel bir toplam.

Cumhuriyet bir illüzyondu, belki göremiyoruz ama işitebiliyoruz.

İçindekiler / Yazarlar
I. Milli Musiki Ütopyası: “Halk Ruhunu Garp Fenniyle Terkib Etmek” / Okan Murat Öztürk
II. Geleneksellik-Çağdaşlık İkileminde Cumhuriyetin “Milli Musiki” Politikası ve Türk Besteciler / Onur Nurcan - Ebru Güner Canbey
III. Hars ve Medeniyet Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarının Kitlesel Uygulama Alanı: Halkevleri / Emrah Zıraman - Fırat Kutluk
IV. Kültürel Seçkincilik Bağlamında Darülbedayi’de Operet / Fırat Kutluk - Yasemin Ata
V. Fırat Kutluk Cihat Aşkın’la Konuşuyor
VI. Türkiye’de Müzik Yazarlığının İdeolojik Boyutu / Seyit Yöre
VII. Bir Politik Simülasyon Örneği Olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği Politikaları / Özlem Doğuş Varlı
VIII. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik: Eleştirel Bir Bakış / Cenk Güray
IX. Devlet Türk Müziği Koroları: İdeoloji ve Yapı / Timuçin Çevikoğlu

İLLÜZYON / Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni
Derleyen:  Fırat Kutluk
Yayına Hazırlayan: Özcan Özen
h2o Kitap, Ekim 2016
Dizi: Müzik ve müzik araştırmaları - 1
Sayfa: 295 sf.
Fiyat: 23,90 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template