♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Denemenin ve Eleştirinin Anatomisi : Mum Lekesi

Ahmet Bozkurt, İnkılâp Kitabevi’nden çıkan yeni kitabı Mum Lekesi’nde eleştirinin kıyılarında geziyor. Yazar, kitapta hakikatin saf mevcudiyetine yönelik iddiaya şiirsel bir hayatiyet/aidiyet kazandırmak amacıyla denemelerini kaleme alıyor.

“Şiir ve deneme, her ikisi de, ‘gerçek çıplaktır, ama çıplağın altında derisi yüzülmüş vardır’ diyen Paul Valéry’i yansılarcasına kurarlar kendi iç dokusunu. O yüzden şiir ve deneme hiç de birbirinden ayrı yakalarda yerleşmiş biçimler değildir,” diyen Ahmet Bozkurt’un Mum Lekesi’nde bu iki türün ne kadar iyi harmanlanmış olduğunu göreceksiniz.

Felsefe konusunda Türkiye’deki önemli kalemlerden biri olan yazarın bu kitabında varlık, dil ve şiirsel uzam; Shakespeare’in anlamlar eşiği; 2000’li yıllarda şiir için bir çerçeve; Ece Ayhan: Şiirin Yürüyen Yahudisi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyat olaylarından biri olan Le poète travaille (şair çalışıyor) dergisinin çıkış öyküsü bağlamında taşra-merkez-edebiyat tartışmasına tanıklık edecek ve böylelikle eleştirinin kıyılarında dolaşacaksınız.

Dünyayı sınıflandırmaktan ve sınırlandırmaktan öte, sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış bir dünyanın başkalaşıma uğrayan, dönüşen nesnelerine kulak kabartan deneme, artık şiirin unutuşun hafızasına terk edilmediği bir uzamda hatırlamayı ve hatırlanmayı mümkün kılan tek biçim olarak yazınsal zamanın kanat çırpışlarına kuracaktır kalp atışlarını.

“Her bakış bir sınırdır,” diyor Ahmet Bozkurt. Anısı olmayan bir zamanın ve hep bir kaçışa terk edilen bakışın, tüm nedenselliklerin tükendiği noktada söyleyecek sözünün olduğunu tekrar eden uç metinlerden mürekkep bir kitap Mum Lekesi. Yazının tüm olabilirlik sınırlarını ifşa eden, hakikatin saf mevcudiyetine yönelik iddiaya şiirsel bir aidiyet kazandıran, yazı’nın handiyse kadraja alınmamış öznesine odaklanan, imgelerle ve dille, dilin dolayımsız akışkanlığı içerisinde kurulan bir dünyanın büyübozumunu mümkün kılan dil estetiğini sınırın sınırsızlığında hatırlatan yeni bir yazı ayracı aynı zamanda.

Yazının konakladığı tüm duraklarda süreğen bir imgeler evreni kuran denemenin yalnız ve kırılgan sesine her satırında tanıklık edeceğiniz Mum Lekesi eksik ve eksiltili bir yazı dünyasının kapılarını aralıyor. 

Mum Lekesi, kendi kendisine perde olan tüm gölgeleri aradan kaldıran bir bakışla kuruyor denemenin dilini. Sessizliğin mırıltısı, sözün şiddeti ve elbette yazıya içrek bir felsefi duyuşun eleştirel harmanıyla…

Ahmet Bozkurt
1977 Erzincan-Tercan doğumlu. 1998-1999 yılları arasında arkadaşlarıyla birlikte Erzincan’da yayımlanan Taşra dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 2000 yılında yine Erzincan’da Le poète travaille (şair çalışıyor) dergisini çıkartmaya başladı. Le poète travaille dergisi Türk edebiyatında yerellik-merkez ve taşra kavramlarının hararetle tartışıldığı bir zeminin ateşleyicisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümü mezunu. Cumalı-Seferis Gökyüzü Derneği ve PEN üyesi. Hayalet Gemi, Birikim, Toplum ve Bilim, Geceyazısı, Tezkire, Virgül, Düşünen Siyaset, Skala, Est&Non, Hürriyet Gösteri, Kitap-lık, Cey Sanat, Mimesis, Hece, Sınırda, Le poète travaille gibi dergilerde şiirleri, dil felsefesi, modernizm-postmodernizm, yapısalcılık, sanatsal dilin oluşumu, şiirde ben, özne-ben’in dilsel işlevleri ve dilin şiirdeki varoluşsal yaratımı, varoluşsal bellek ve hakikatin kaynağı sorunsalına şiirin duyumsallığında cevap arayan çalışmaları, edebiyat ve resim eleştiri yazıları, denemeleri, tiyatro oyunları yayımlandı. Resim ve şiir üzerine yazdığı yazılar pek çok ortak kitapta yer aldı. Edebiyat ve şiir sempozyumlarına konuşmacı olarak katılarak bildiriler sundu. 
Yapıtları 
Şair Çalışıyor, İstanbul 2007, Şiirden Yayınları.
Varlık Tutulması: Jean-Paul Sartre Tiyatrosunda Varlık ve Hiçlik, İstanbul 2012, Ayrıntı Yayınları.
Orpheus’un Bakışı, İstanbul 2014, Ayrıntı Yayınları.
Unutma Zamanı: Yazı, Bellek ve Eleştiri, İstanbul 2015, İnkılâp Kitabevi.

Ahmet Bozkurt, Mum Lekesi,
İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2016
Sayfa Sayısı: 192
Fiyatı: 12 TL


Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template