♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Psiko-Sosyal Boyutlarıyla İntihar ve İntihar Girişimi

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve tarih boyunca farklı anlamlandırmalarla toplumdaki yansıması sürekli değişen tabu hakkında hayli detaylı bir kaynak kitap olan “İntihar ve İntihar Girişimi”, Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlanarak raflardaki yerini aldı...

Doç.Dr. Kamil Alptekin ve Prof.Dr. Veli Duyan’ın ortak çalışması, konuyu beş bölümde irdeliyor. Birinci bölümde “Temel Kavramlar” oluşturulurken, intihar ve girişimi birbirinden ayırmanın güçlüğüne dikkat çekiliyor. Dört alt başlıkla “Yaygınlık ve Risk Faktörleri” ikinci bölümde işlenirken, üçüncü bölümde “Acil Servislerde İntihar Girişimleri ile Karşılama” başlığıyla vaka ile karşılaşacak hizmetlilere hem olaylar aktarılırken hem de önerilerde bulunuluyor. “İntihar ve İntihar Girişimleri Önleme” başlıklı dördüncü bölüm stratejiler ışığında konuyu irdelerken, beşinci ve son bölüm “İntihar Girişimi Öyküleri”ne ayrılmış... Bu öyküler ışığında değerlendirmeleri sunan ikili tabu olarak görülen bir kavramla karşılaşacak olan ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışacak tüm personellerin okuması gereken başucu kaynaklarından biri... Tabii konuya meraklı olanlarında okumalarına açık...

Kitaptan alıntı yapmak gerekirse, sanırım önsöz yeterli olacaktır...
İntihar olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bildirilen oranlar ve hızlar farklı olmasına karşılık intihar; dünyanın her yerinde görülebilmektedir. İnsana özgü bir davranış olan intiharın en temel özelliği yaşamı doğrudan tehdit edici olmasıdır. İnsan için intihar sonucu ölüm, doğal nedenlerle ölümden farklı bir anlam içermekte; sonuçları sadece kişinin yakın çevresini değil, çeşitli kanallardan durumdan haberdar olan kişileri de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Taşıdığı özellikler itibariyle negatif duygular uyandıran intihar olgusu üzerinde fazla konuşulmak istenmediği de bir gerçektir. Oysa her ne kadar tabu olma özelliğini sürdürüyor olsa da intihar, üzerinde cesaretle durulması gereken bir konudur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2012 yılında yayınlanan istatistikler dünyada bir milyona yakın kişinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini göstermektedir. Bu rakamın 2020 yılında 1,5 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmekte; intiharın özellikle ergenler ve gençler arasında artmış olduğu da bildirilmektedir. Bu istatistikler ve değerlendirmeler intihar olgusunun önümüzdeki yıllarda da gündemimizi giderek artan bir şekilde işgal edeceğine işaret etmektedir.

Doğası gereği multi-disipliner bir çalışma alanı olan ve üzerinde halen doldurul(a)mayan bilgi boşlukları bulunan intihar ve intihar girişimleri bu kitapta güncel literatür bilgileri ışığında psiko-sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Kitapta tamamlanmış intiharın yanı sıra diğer bir intihar davranış türü olarak intihar girişimlerine odaklanılmıştır. Türkiye’de özellikle metropol kentlerde bir halk sağlığı sorununa dönüşmesi nedeniyle intihar girişimlerine özel olarak vurgu yapılmış ve bu davranışla en sık karşılaşılan yer olarak hastanelerin acil servislerin- deki işleyiş eleştirel bir gözle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kitap içerisinde daha önceki çalışmalarımızdaki bazı konular önemine istinaden tekrar edilmiş olsa da güncel literatür bilgileri ve alandaki deneyim ve gözlemlerimizle zenginleştirilmiştir.

Bu kitabın ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek elemanlarına, ilerde bu alanda çalışacak olan aday meslek elemanlarına ve konuya ilgi duyan her kesime faydalı olacağı düşünülmektedir.

Ankara, 10 Aralık 2013
Prof.Dr. Veli DUYAN & Doç.Dr. Kamil ALPTEKİNShare this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template