♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Rosi Braidotti’den olumlayıcı yol haritası: İnsan Sonrası Bilgi


Kolektif Kitap’ın Düşünce Dizisi’nin dokuzuncu kitabı “İnsan Sonrası Bilgi” raflarda yerini alıyor. Otuz yılı aşkın süredir beşeri bilimler alanında çalışmalar yapan Rosi Braidotti, pek çok açmaz ve çelişki barındıran insan sonrası dönemde ortaya çıkan yeni öznellik türleri, bilgi üretim pratikleri ve akademik çalışma alanlarını inceleyerek ileriye yönelik olumlayıcı bir yol haritası çiziyor. Nefis serinin her kitabını olduğu gibi bunu da merakla bekliyor, alıntıları inceleyerek listelerinize almanızı tavsiye ediyoruz.

Otuz yılı aşkın süredir beşeri bilimler alanında çalışmalar yapan Rosi Braidotti, pek çok açmaz ve çelişki barındıran insan sonrası dönemde ortaya çıkan yeni öznellik türleri, bilgi üretim pratikleri ve akademik çalışma alanlarını inceleyerek ileriye yönelik olumlayıcı bir yol haritası çiziyor. Bütün canlı yaşamı, ekolojiyi ve teknolojiyi bir süreklilik olarak gören; duygulanıma, ilişkiselliğe ve çapraz üretkenliğe odaklanan, farklılıklardan beslenen, olumlayıcı etiği kendine rehber edinen, materyalist ve eleştirel, neşeli, tutkulu ve yaratıcı bir insan sonrası yaklaşım öneriyor. İnsan Sonrası Bilgi Dördüncü Endüstri Devrimi ile Altıncı Yok Oluş’un kesişiminde yaşadığımız insan sonrası dönemde beşeri bilimlerin dönüştürücü potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik bir çağrı niteliğinde.

Kitaptan alıntılar:
“Zamanımıza layık olmak, eleştirel ve yaratıcı bir tutum içinde ona tesir etmek önemlidir. Umutsuzluk bir proje değildir ama olumlama öyledir. Temellendirilmiş, hesap verebilir ve aktif bir ‘biz’ oluşturarak işe başlamamız gerekir. İçinde bulunduğumuz insan sonrası zamanlarda, teknolojinin aracılık ettiği sosyal ilişkiler içinde, ekonomik küreselleşmenin olumsuz etkileri ve hızla bozulan bir çevrede, ‘hakikat sonrası’ politik liderlerin paranoyak ve ırkçı retoriğine karşı, olumlayıcı etik ve politik pratikleri inşa etmek için birlikte nasıl emek verebiliriz? Yaratıcı direnişle nasıl toplumsal olarak sürdürülebilir umut ufukları üretebiliriz? Beşeri bilimlerdeki akademisyenler mevcut durumda insan sonrası zorluklara cevap olacak şekilde bilgi alanlarını nasıl yeniden şekillendiriyor? Nihilizme direnmek, tüketici bireycilikten kaçınmak ve yabancı düşmanlığına karşı bağışıklık kazanmak için hangi araç gereçleri kullanabiliriz? Tüm bunların yanıtı ittifaklar, çapraz bağlantılar ve başımızı derde sokan konularda güç de olsa konuşarak ‘bizi; bir halkı’ oluşturma praksisinde yatıyor. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz insan sonrası zamanlar, geniş ölçekli insandışı bileşeniyle birlikte, bütünüyle pek insanca.”

“Bu kitapta yaratıcı bir insan sonrası yaklaşımı ileri sürüyorum; insan sonrası bilgi üretimi örneklerini, onları belgelemek adına da yükselen post-beşeri bilimler alanını inceliyorum. Tükenmişlik durumunun daha şimdiden etkinleştiğini ve kendimiz hakkında farklı düşünmeyi öğrenmenin üretken önkoşuluna dönüştüğünü iddia ediyorum. Böyle bir bilgi, insan olan/olmayan ve insansız bileşenleri kapsayan transversal bir öbekleşmeyi inşa etmemize yardımcı olabilir. İnsan sonrası bilgi heterojenlikler ve transversalliklerden beslenir: Amacımızı sürdürebilir kılan ve ona rehberlik eden temel ilkeler çokluk ve karmaşıklık olacak.”

“Günümüzde herkes kişisel kulaklıklar ve Spotify listeleriyle pekiştirilen kendi işitsel fanusuna dalmış halde geziniyor etrafta. Aynı beyaz gürültü içinde ayrı ama bir arada yaşayan nicel benliklere döndük, yani hem bireyselleştirilmiş hem de bölünmüşüz (Deleuze’ün tabiriyle ‘bölünebilir şey’lere [dividual], başkalarının tabiriyle ‘fitbit özneler’e* dönüşmüşüz). Durağanlık ve olasılıklar arasında bir yerde kapana kısılmışız; ümitsizliğe teslim de olabiliriz, risk alıp kendimizi baştan da yaratabiliriz. Yeniden doğuş koşullarında, bu durumu boşluğa düşmek olarak değerlendirmeyip yeni virtüel olanaklara açılmayı kucaklayan, insan olan/olmayan, yeterince kişi ortaklaşırsa, tükenmişlik olumlu bir şeye dönüşebilir. O halde, bizim bir halka, bir topluluğa, bir öbekleşmeye ihtiyacımız olduğu doğrudur: ‘Biz’ –bu karmaşık çokluk– tek başına ne hareket edebilir ne de hayatta kalabilir.”

“Beckett karakterlerinden farksız ‘biz’ insan sonrasılar, son bir kereliğine bile olsa eski numaralarımızı çekebileceğimiz tüm olası kombinasyonları tükettik. Radyo oyunlarındaki sessiz pasajlar gibi boş bir varoluşsal uzayla karşı karşıya kaldık; illa özlemek gerekmez ama, hatırlamalı, Varoluş’un o müthiş yaygarasını, Logos’un sözcüsünün yüce bildiriler ve büyük kuramlarla kulaklarımızı patlattığı o şamatalı özgüvenini. Bunların hepsi nasıl da değişti!”

“İnsan sonrası-oluş, kişinin ortak ve paylaşılan bir dünyayla, bölgesel bir uzamla bağlantısını ve ona bağlılığını kentsel, toplumsal, ruhsal, ekolojik, hatta gezegensel anlamda yeniden tanımlama sürecinin tam kalbindedir. Bu bir nevi dünya-oluştur. Söz konusu gerçekçi perspektif çoklu aidiyet ekolojilerimize açıklama getirir. Öznellik düzeyinde bu, kişinin kendini anlama yetisinde duyusal ve algısal bir dönüşüm gerektirir, kolektif doğaya ve hâlâ ‘benlik’ dediğimiz şeyin dışa yönelimine yer açabilmek için. Aslında bu ‘benlik’, ortak yaşam uzamı içinde hareketli bir öbekleşmedir. Özne onun asla hâkimi olamaz, ancak bir topluluk, bir takım veya öbekleşmenin parçası olarak onun sakini olabilir.”

“Bir halk her zaman kayıp ve virtüeldir, bu sebeple aktüelleşmeye ve öbekleşmeye ihtiyaç duyar. Bu, farklı öbekleşmeler yaratacak kolektif bir taahhüdün, bir praksisin sonucudur. Biz aynı değiliz ama birbirimizi etkileyebiliriz.”

ROSI BRAIDOTTI: Utrecht Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Profesörü. Utrecht Üniversitesi Kadın Çalışmaları Birimi ve Beşeri Bilimler Merkezi kurucusu. Göçebe Özneler (Türkçesi: Kolektif Kitap, 2017), Patterns of Dissonance: an Essay on Women in Contemporary French Philosophy (1996) [Uyumsuzluk Örüntüleri: Çağdaş Fransız Felsefesinde Kadınlar Üzerine Deneme], Kadın-Oluş: Cinsel Farkı Yeniden Düşünmek (Türkçesi: Otonom Yayıncılık, 2019) Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming (2002) [Metamorfoz: Materyalist Bir Oluş Teorisine Doğru], Transpositions: On Nomadic Ethics (2006) [Transpozisyonlar: Göçebe Etik Üzerine] ve İnsan Sonrası (Türkçesi: Kolektif Kitap, 2014) kitaplarının yazarı.

İnsan Sonrası Bilgi / Rosi Braidotti
Özgün adı: Posthuman Knowledge
İngilizce Aslından Çeviren: Seyran Sam, Eda Çaça
Tür: Felsefe, Epistemoloji, Etik
Kolektif Kitap, 1. Baskı, Ocak 2021, İstanbul
232 sayfa
35,00 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template