♫ ♪♫ ♪•♫♪ 2006'dan bu yana Film, Dizi, Müzik ve Kitaplar üzerine Yazılar Diyarı... ♫ ♪♫ ♪ ♫ ♪♫

Sel Yayıncılık'tan Ağustos Yenileri

Sel Yayıncılık Ağustos ayını dört kitapla karşılıyor. Stendhal’ın başyapıtı “Kızıl ile Kara”, Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison’un tüm dünyada en çok okunan romanı “En Mavi Göz”, “Aslan denemeci”lerden Salâh Birsel’in 1001 Gece Denemeleri’nden “Amerikalı Tolstoy” ve Nobel ödüllü yazar William Golding’in “Deniz Üçlemesi”nin son kitabı “Aşağıdaki Yangın” ayın yeni kitapları olarak raflarda.

Kızıl ile Kara * Ondokuzuncu Yüzyıl Kroniği * Stendhal
Stendhal’ın 1830 yılında yayınlanan başyapıtı Kızıl ile Kara, dünya edebiyatının en önemli romanlarından biridir.

“Bir 19. Yüzyıl Kroniği” altbaşlığını taşıyan bu eser, Restorasyon dönemi Fransası’ndaki mezhep çatışmaları, Paris-taşra ile soyluluk-burjuvazi çelişkileri arasında edebiyatın ölümsüz karakterlerinden Julien Sorel’i yaratmıştır. Bu ateşli ve hırslı genç adamın kişiliğinde simgelenen enerji, yeteneğiyle kariyer basamaklarında yükselmek isteyen bireyin, Paris’i fethe çıkan taşranın ve dünya sahnesinde yerini alan yoksul sınıfların da enerjisidir.

Ordunun ve savaşın rengi kızıl ile din eğitiminin rengi olan kara arasında seçim yapmakta zorlanan Sorel’in hem gizlemek zorunda kaldığı Napoléon hayranlığı hem de yasak aşkı tarafından sürüklendiği yol, tüm konformist toplumların yıkıcılığa ve bozgunculuğa biçtiği bedeldir.

Karakterlerinin ruhsal yapılarına, çelişki ve bunalımlarına dair derin tahlilleriyle başarılı psikolojik romanlardan biri olarak kabul edilen Kızıl ile Kara, çizdiği toplumsal tabloyla gerçekçi edebiyatın, karakterleriyle de romantizmin unutulmaz örneklerinden biri olagelmiştir.

STENDHAL (Marie-Henri Beyle), 1783 yılında Fransa’nın Grenoble kentinde burjuva bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Hayatı savaşlarda geçen, Napoléon ordularıyla birlikte İtalya, Rusya seferlerine katılan Stendhal, bu süreçte sanat ve edebiyatla da tanıştı, savaş, yaşadığı aşklar ve yolculukları romanlarının, günlüklerinin ana temalarını oluşturdu; İtalya seyahatleri sırasında kaptığı frengi sonucu 1842 yılında Paris’te öldü. Romanlarında “acı gerçeğin” peşinde koşan ve özellikle romantik esinli gençleri tasvir eden Stendhal, “roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır” diyerek gerçekçiliğin öncüleri arasında yerini almış, dönemin toplumsal tasvirlerine eserlerinde geniş yer vermiştir. Aynı zamanda romantizm akımının da bir temsilcisi olarak eserlerinde insan psikolojisini ön plana çıkarmış, çağdaşlarının aksine, mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanarak dünya edebiyatının vazgeçilmez adları arasında yerini almıştır. Geride dünya edebiyatının klasiklerinden sayılan Armance (1827), Kızıl ile Kara (1830), Parma Manastırı (1839), tamamlanmamış olan Lucien Leuwen (1894) gibi büyük romanların yanı sıra çok sayıda biyografi ve gezi notu da bırakmıştır.
Özgün Adı: Le rouge et le noir, Türkçesi: Işık Ergüden, Roman, KlasikSel: 06, 551 Sayfa, 35 TL

En Mavi Göz * Toni Morrison
Siyahi bir kız çocuğu, derisinin renginden nasıl kurtulabilir?

Dokunaklı diliyle ırk ayrımcılığını edebiyat alanında su yüzüne çıkaran, Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison, tüm dünyada en çok okunan romanı En Mavi Göz’de bir kız çocuğunun gözünden horgörülmenin, ayrımcılığın, ırka dayalı güzellik anlayışının ve kişinin kendisine duyduğu nefretin yarattığı bireysel ve toplumsal travmaya odaklanıyor.

İkinci Dünya Savaşı arifesinde ABD’nin Ohio eyaletinde bir gettoda yaşayan Pecola, “çirkin” ve siyah bir kız çocuğudur. Herkes tarafından aşağılanan, alaya alınan Pecola, diğer beyazlar gibi gözleri mavi olursa her şeyin yoluna gireceğine, insanların onu beğeneceğine ve seveceğine inanır. Oysa mahallenin dillendirmeksizin kabullendiği acılar konusunda yürüttüğü suç ortaklığı, herkesin kalbinde taşıdığı nefrete ayna tutan Pecola’nın trajedisine dönüşür.

Olay örgüsü, zamansal sıralanışı, alışılmadık üslubuyla En Mavi Göz, yayınlandığından bu yana ırkçılık ve aile içi şiddet alanında referans kitaplardan biri olmuş, yirminci yüzyıl boyunca kimi zaman acımasızlaşan insani ayrıntıları dünya edebiyatına taşıyan kitaplar arasında sembolikleşmiştir.

TONI MORRISON, (Chloe Anthony Wofford), 1931’de Ohio’da doğdu. Howard ve Cornell üniversitelerinde edebiyat eğitimi aldı. Tezini Virginia Woolf ve William Faulkner’in eserleri üzerine hazırladı. Texas Southern Üniversitesi’nde ve Howard’da İngilizce dersleri verdi. İlk romanının tohumlarını da Howard’da katıldığı bir yazı grubunda attı. Daha sonraki yıllarda editörlüğün yanı sıra akademide ders vermeyi sürdürdü. 1989’dan emekli olduğu 2006 yılına kadar Princeton Üniversitesi Beşeri Bilimler kürsüsünde görev yaptı. National Book Critics Circle Award, American Book Award, Presidential Medal of Freedom, National Humanities Medal ve Sevilen adlı kitabıyla Pulitzer gibi pek çok önemli ödüle layık görülen Toni Morrison, 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak, bu ödülün verildiği ilk siyahi kadın oldu. En Mavi Göz, Merhamet, Sevilen ve Tanrı Çocuğu Korusun’un ardından Sula ve Süleyman’ın Şarkısı da yayın programımızdadır.
Özgün Adı: The Bluest Eye, Türkçesi: Zeynep Baransel, Çağdaş Dünya Edebiyatı, Roman, 224 Sayfa, 18 TL

Amerikalı Tolstoy * Salâh Birsel
“Aslan denemeci”lerden Salâh Birsel, 1001 Gece Denemeleri’nin bu kitabında da yine uçsuz bucaksız söz denizlerinde pupa yelken seyrediyor, İstanbul’un sonbahar ağaçlarından Yüksekkaldırım’ın sokaklarına, gençliğin ne ince bilim olduğunu çakmış yazarlardan sezarların, çarların, sultanların hafiyelerine varıncaya dek yedi düvelden yedi bin konu üzerine kafa yoruyor.

İnce kıyım bir deneme dersi de cabası: “Bir denemecinin işi kitaplarda, doğada ve de yaşamın içinde tık eden altını bulup çıkarmak, okurların gönlünde bir düşünce uyandırmaktır. Bunu yaparken, üstünü başını altın tozuna bular, kalemini de yaldız çanağının içine düşürürse oh, gel keyfim gel.”

Yine kafamız karışacak ama ne gam! Ne de olsa “denemenin bir tanımı da çetrefil olmayan şeyleri çetrefil yapma sanatıdır.” 

SALÂH BİRSEL, 1919’da doğdu. İlk şiiri 1937’de Gündüz dergisinde çıktı. Günlüklerini 1950’de Beş Sanat dergisinde yayınlamaya başladı. Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel daha çok aklın ve zekânın egemenliğini ön planda tutan, şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık verdi. Asıl ününü 1970’ten sonra yayınladığı 1001 Gece Denemeleri ve Salâh Bey Tarihi olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleriyle elde etti. Şair ve deneme yazarı Salâh Birsel 1999’da vefat etmiştir. Salâh Birsel’in yayınevimizden yayınlanan kitapları: 1001 Gece Denemeleri: Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Hafiyeler Önde Gider, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Nezleli Karga, Paf ve Puf, Şiir ve Cinayet, Şişedeki Zenci, Yapıştırma Bıyık Salâh Bey Tarihi: Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, İstanbul-Paris, Kahveler Kitabı, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas BoğaziçiA Roman: Dört Köşeli Üçgen Şiir: Köçekçeler (Bütün Şiirleri) Bunların yanı sıra şair dostu anısına hazırladığı Rüştü Onur (Şiirleri - Mektupları - Ardından Yazılanlar) kitabı da yayınevimiz tarafından yayınlanmıştır.
Çağdaş Türk Edebiyatı, Deneme, 1001 Gece Denemeleri: 09, 157 sayfa, 14 TL

Aşağıdaki Yangın * Deniz Üçlemesi: III * William Golding
Nobel ödüllü yazar William Golding, Geçiş Ayinleri ve Yan Yana’dan sonra üçlemenin bu son kitabında bizi tarihin en uzun deniz yolculuklarından birinin nasıl nihayete erdiğine tanıklık etmeye çağırıyor.

Yolculuğun bu son etabında kahramanımız Talbot geleceğe dair hayallere dalarken, subaylar arasına yeni katılan mucit Teğmen Benét, geminin kırık pruva direğini onarmak için harekete geçer ama bu onarım hiç beklenmedik başka bir tehlike doğuracaktır.

On dokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nin toplumsal dokusunu oluşturan her sınıftan insanı bir gemide toplayan Golding bu üçlemesinde, demokrasi, özgürlük, kolonileşme, din, ahlak, bürokrasideki yozlaşma, aristokrasi, milliyetçilik gibi kavramları tartışmakla kalmıyor, dönemin entelektüellerinin edebiyat ve bilime yaklaşımlarını da irdeliyor.

Golding’in toplum eleştirisini derin mizah anlayışıyla harmanladığı Aşağıdaki Yangın, sadece dünün değil bugünün sosyal yapı ve kavramlarını sorgulamanın da önünü açıyor.

WILLIAM GOLDING, 1911 yılında İngiltere’de doğdu. II. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nde görev aldı. 1961 yılına kadar öğretmenlik yaptı. Bu tarihten sonra kendini tamamen yazıya adadı. 1954’te yayınlanan ilk romanı Sineklerin Tanrısı 1963 yılında Peter Brook tarafından beyaz perdeye aktarıldı. 1983 yılında Nobel ödülüne layık görüldü ve 1988’de “Sir” unvanı aldı. 1993 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında çeşitli alanlardaki eserlerinin yanında on iki roman bıraktı. Deniz Üçlemesi’nin ilk kitabı Geçiş Ayinleri Booker McConnell Ödülü’nü almıştır. Üçlemenin diğer iki kitabı ise Yan Yana ile Aşağıdaki Yangın’dır.
Özgün Adı: Fire Down Below, Türkçesi: Banu Tellioğlu, Çağdaş Dünya Edebiyatı, Roman, 300 Sayfa, 24 TL

Share this:

Yorum Gönder

 
Designed by OddThemes & Distributed by Free Blogger Template